Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

VÅR VERKSAMHET

Vi driver skiftet till förnybara transporter

Vi står för cirka 80 procent av den svenska produktionskapaciteten, och cirka hälften av allt flytande drivmedel som används i Sverige kommer från oss. Vi producerar även eldnings- och smörjoljor, och förser mängder av industrier med värme och energi.

Runt två tredjedelar av drivmedelsproduktionen säljs vidare till internationella kunder, mestadels i Nordeuropa, vilket gör Preem till ett av Sveriges största exportföretag.

Just nu genomför vi en storskalig omställning, där vi fasar ut fossilt till förmån för förnybart. Denna omställning gör vi samtidigt som vi vill upprätthålla försörjningstryggheten i Sverige och utomlands.

Vårt mål: Ett av världens första klimatneutrala raffinaderiföretag

Preem håller på att förändras i grunden. Vi ställer just nu om vår produktion från fossil till  mer förnybar och utvecklar vårt produktutbud med bland annat laddningstjänster. Vårt mål är att uppnå en klimatneutral värdekedja år 2035.

Vad vi menar med Klimatneutralitet

Preems definition av klimatneutralitet har sin utgångspunkt i Science Based Targets Net-Zero standard och innebär en reducering av minst 90% av Preems utsläpp i hela värdekedjan från basåret 2018 till målår 2035.

De resterande utsläppen som inte går att reducera eller eliminera ska kompenseras för genom olika projekt där carboncapture and storage (CCS) är ett exempel. 

  • Medarbetare

  • Omsättning 2022

    md

  • Serviceställen i Sverige

  • Förnybara bränslen producerat 2022

    k