Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Två av Europas modernaste raffinaderier ligger i Göteborg och Lysekil

Preems produktion sker vid våra två raffinaderier på svenska västkusten, ett i Göteborg och ett i Lysekil. Båda räknas till några av Europas modernaste raffinaderier. På respektive raffinaderi pågår omställningen från fossilt till mer förnybart.

Tillsammans har våra två raffinaderier möjlighet att producera upp till 18 miljoner kubikmeter drivmedel varje år. Med detta står vi för cirka 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 40 procent av den nordiska.


Raffinaderiet i Lysekil.

Depånätverk för effektiv logistik

För att effektivt kunna distribuera färdiga produkter till kunderna, men även för mellanlagring av olika insatsvaror till raffinaderiproduktionen, fyller depåer en viktig funktion. Preem har sex egna depåer i Sverige från Helsingborg i söder till Gävle i norr och samarbetar med en extern depåaktör i Sandefjord, Norge.

Läs mer om våra depåer här 

Sveriges tredje största stationsnät

Preem har ett rikstäckande servicenät med över 500 tankställen i Sverige för privat- och yrkestrafik under varumärkena Preem och Såifa. I samarbete med YX finns Preemprodukter tillgängliga på över 200 stationer i Norge.

Logistikkedjan: Effektiva sjöleveranser

Huvuddelen av råvarorna till Preems raffinaderier anländer med fartyg och merparten av de färdiga produkterna levereras vidare med samma transportsätt. 

Preem ställer höga säkerhetskrav på de fartyg som utför transporterna. Energieffektiva fartyg med högre miljöprestanda premieras, och fartygens fart optimeras och reduceras så att de inte ankommer innan en kajplats finns ledig.

Genom ett stort nät av depåer och tankbilar kan Preem leverera produkter till kunder i hela Sverige och Norge. Kunderna erbjuds bulkleveranser och anpassade fraktalternativ utifrån önskad leveranstid. De kan även få hjälp med att upprätthålla överenskomna lagerhållningsnivåer på plats i sina anläggningar genom tjänster som nivåbevakning och automatiska leveransflöden.

Högkvalitativa smörjmedel från Scanlube

Tillsammans med Uno-X Mobility AS äger Preem smörjmedelsfabriken Scanlube i Göteborg. Bland annat tillverkas motor-, hydraul- och växellådsoljor och större delen av produktionen säljs under varumärket Texaco. Utöver att båda ägarna är stora kunder återfinns Scanlubes kunder främst i Norden och Baltikum.

Raffinaderiet i Göteborg

  • Ett av Europas mest moderna raffinaderier.
  • Producerar förnybara drivmedel sedan 2010 och HVO100 sedan 2023.
  • Invigdes 1967.

Raffinaderiet i Lysekil

  • Skandinaviens största och ett av Europas mest moderna raffinaderier.
  • Komplext raffinaderi med ett stort antal förädlingsanläggningar.
  • Egen hamn.
  • Invigdes 1975.

Starkt stöd för inhemsk produktion

Drygt tre av fyra svenskar tycker att det är viktigt med inhemsk produktion av drivmedel medan åtta procent är negativa visar en mätning av undersökningsföretaget Kantar Sifo under januari 2023.