Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Information till allmänheten raffinaderiet i Göteborg

Här publicerar vi information om till exempel planerade driftstörningar eller brandövningar på raffinaderiet i Göteborg.

Aktuell information till allmänheten

Raffinaderiet går med stabil drift.

Om Preemraff Göteborg

Raffinaderiet har miljötillstånd för sin verksamhet och följer villkor och krav enligt tillståndet.

Fackling

På raffinaderiet finns en fackla. Facklan ingår i raffinaderiets säkerhetssystem och brinner alltid när de anläggningar som är kopplade till  facklan är i drift. Lågans storlek varierar beroende på normala variationer i driften av raffinaderiet.

Lukt

Verksamheten vid raffinaderiet medför utsläpp till luft som ibland kan ge upphov till lukt.

Buller

Drift av raffinaderiets anläggningar medför en viss nivå av buller till omgivningen. Preem jobbar ständigt för att hålla nere denna nivå men normala driftsvariationer kan innebära en viss variation i bullernivå.

Preem är medveten om att både lukt och buller ibland kan upplevas som störande för kringboende, närliggande verksamheter samt förbipasserande allmänhet, och arbetar ständigt med att det ska bli så liten påverkan på omgivningen som möjligt.


För allmän information skicka e-post till kommunikation@preem.se

Information enligt Sevesodirektivet

Information enligt Sevesodirektivet för Preems raffinaderi i Göteborg.