Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Hållbarhet

Mot en klimatneutral värdekedja

Från utvinning av råvaror, till produktion, distribution och användning av produkterna minskar vi utsläppen i hela vår värdekedja.

Hållbarhetsredovisning 2023

Vår viktigaste resa

Vägen mot 2035, för att vi vill, kan och måste.