Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Hållbarhet

Mot en klimatneutral värdekedja

Från utvinning av råvaror, till produktion, distribution och användning av produkterna minskar vi utsläppen i hela vår värdekedja.

Hållbarhetsredovisning 2023

Vår viktigaste resa

Vägen mot 2035, för att vi vill, kan och måste.