Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Kvalitetspolicy

Preems mål är att skapa långsiktigt värde för samhället och våra kunder genom erbjudanden som möter efterfrågan på hållbara produkter, med fokus på överlägsen prestanda inom raffinering, distribution och försäljning.

Vi är ett kvalitetsmedvetet drivmedelsbolag som vill göra resan till en bättre framtid möjlig. 

Det uppnår vi genom att vi i vår dagliga verksamhet:

  • Levererar säkert, effektivt och pålitligt till våra kunder.
  • I nära samarbete med kunder, partners och leverantörer driver utvecklingen av förnybara produkter och erbjudanden som är långsiktigt hållbara.
  • Kontinuerligt optimerar och utvecklar våra raffinaderier för att så effektivt som möjligt och med minsta möjliga påverkan på miljö och klimat producera drivmedel som uppfyller kundernas kvalitetskrav.
  • Driver en effektiv logistikkedja med en flexibel depåverksamhet som möter kunder och partners efterfrågan av drivmedel.
  • Ständigt förbättrar våra arbetssätt med fokus på effektivitet i våra processer, digital transformation och nya tekniker för att optimera våra anläggningar.
  • Efterlever gällande lagar, relevanta standarder och intressentkrav. Det är ledningens ansvar att upprätta och införa policyn – det är var och ens ansvar att följa policyn genom att ständigt driva förbättringar i stort och smått.

Det är ledningens ansvar att upprätta och införa policyn – det är var och
ens ansvar att följa policyn genom att ständigt driva förbättringar i stort
och smått.

Preems framgång bygger på kompetenta och engagerade medarbetare
samt ett ledarskap anpassat för en allt snabbare förändringstakt.