Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Breddad råvarubas

Preem köper in råolja och förnybara råvaror från hela världen. De transporteras till raffinaderierna i Göteborg och Lysekil för att förädlas till färdiga produkter som sedan säljs i Sverige och Norge eller exporteras till den internationella marknaden.

Lasbil kör på ensam landsväg genom dimma, skog och åkermark

Förnybara råvaror grunden i omställningen 

Idag använder vi förnybara råvaror som använd frityrolja, fetter från livsmedelsindustrin, och bearbetade restprodukter från skogs-, trä- och massaindustrin, till exempel tallolja och pyrolysolja från sågspån. 

Vår omställning till alltmer förnybar produktion innebär ett ökande behov av förnybara råvaror, leverantörer och samarbeten. Vi behöver också säkra att de förnybara råvarorna är långsiktigt hållbara och inte medför nya hållbarhetsrisker för miljö eller samhälle. 

Inköp av fossil råvara 2022

Varje handelsdag köper Preem in i snitt 300 000 fat råolja från leverantörer världen över. Den enskilt största delen av råoljan kommer från (2022):

 • Norge och Nordsjön 72 %
 • Nigeria 10 %
 • USA 7 %
 • Övrigt 10 %

Fler hållbara råvaror

I arbetet med att identifiera fler hållbara råvaror och utveckla processerna för att omvandla dessa till biodrivmedel driver vi på Preem forskning och utveckling både internt och tillsammans med akademi, forskningsinstitut och andra samarbetspartners. 

 • Strategiska partnerskap

  Genom nära samarbeten och ibland delägarskap utvecklar Preem nya, och säkrar tillgången till, förnybara råvaror. Exempel på detta är delägarskapen i SunPine som producerar råtalldiesel och Pyrocell som producerar pyrolysolja av sågspån – insatsvaror som sedan kan processas vidare i Preems raffinaderier till förnybara bränslen.

 • Forskning och utveckling

  För att stödja kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning för Preem och Sverige genomför vi F&U-samarbeten kring nyttjande av olika typer av förnybara råvaror och restprodukter med bl.a. Chalmers tekniska högskola, Rise, Luleå tekniska universitet och Lunds tekniska högskola. I flera projekt som Preem deltar i bidrar Energimyndigheten med finansiering.

 • Fler cirkulära råvaror

  Under 2023 genomförde Preem framgångsrika produktionstester i större skala där pyrolysolja framställd av uttjänta däck användes som råvara för biobränsle. Ett sätt att nyttiggöra en restprodukt som annars blivit avfall.