Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

ICR-projektet

En satsning på förnybart flygbränsle och förnybar diesel

Vi miljardinvesterar i raffinaderiomställningen – från fossilt till förnybart

Med start 2024 bygger vi om den så kallade IsoCracker-anläggningen (ICR) vid raffinaderiet i Lysekil. Anläggningen används idag för produktion av diesel. Efter ombyggnationen kommer anläggningen att producera förnybart flygbränsle (biojet/SAF) och förnybar diesel.

Investeringen möjliggör för Preem att bli den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle, och en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter.Tidslinje med milstolpar för icr-projektet.

Ombyggnationen av anläggningen påbörjas år 2024 och planeras att stå klar 2027, och förväntas ge Preem ytterligare 1,2 miljoner kubikmeter förnybar produktionskapacitet. Detta kan jämföras 2023 års totala kapacitet om cirka 530 000 kubikmeter per år. Samtidigt minskar Preem den fossila produktionskapaciteten med motsvarande mängd.

Totalt beräknas investeringen innebära en sänkning av de årliga fossila utsläppen i användarled med 2–3 miljoner ton CO2e, samt cirka 200 000 ton CO2e lokalt vid raffinaderiet i Lysekil*.

FAKTA: ICR-projektet

 • Raffinaderi: Lysekil 
 • Anläggning: ICR (IsoCracker) 
 • Investering: Cirka 5,5 miljarder SEK 
 • Projektstart: 2024 
 • Produktionsstart: 2027 
 • Förnybar produktionskapacitet: +1,2 miljoner m3
 • Fossil utfasning: -1,2 miljoner m3
 • Minskade fossila utsläpp (Scope 1–3): Ca -2–3 miljoner ton CO2e   
 • Minskade fossila utsläpp (Scope 1): Ca -200 000 ton CO2e
 • Produkter: Biojet/SAF, HVO 
 • Produktionskapacitet, SAF: ~600 000 m3
 • Produktionskapacitet, HVO: ~600 000 m3 

*Så har vi räknat

En kubikmeter råolja motsvarar cirka 3 ton fossil koldioxid. Genom att använda förnybara råvaror, så som rapsolja, tallolja och animaliska fetter, kan de fossila koldioxidutsläppen minska med mellan 65-95 procent.

När Preem producerar 1,2 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel med en råvara som ger cirka 60-85 procent lägre fossila utsläpp, kan de fossila koldioxidutsläppen minska med 2-2 miljoner ton.
1 200 000 x 3 x 0,6/0,85 = 2 000 000/3 000 000.

Genom att fasa ut den fossila produktionen kan de lokala utsläppen vid raffinaderiet minska med 200 000 ton fossila koldioxidekvivalenter – blandade fossila utsläppsgaser vars klimatpåverkan beräknas i jämförelse med ett utsläpp av fossil koldioxid.

VIDEO

Vi satsar på förnybara drivmedel till vägtrafiken, flyget och sjöfarten

Tre frågor till Tommy Johansson, Projektchef ICR