Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Våra projekt

En klimatneutral värdekedja år 2035

Vi fasar ut fossilt till förmån för förnybart.

Vägen till klimatneutralitet

Sedan år 2020 har vi på Preem genomfört ett antal viktiga prioriteringar kopplade till omställningen. Fokus ligger nu helt och hållet på projekt och initiativ som aktivt bidrar till klimatmålet, och klimatneutralitet ska uppnås genom fokus på följande prioriterade områden.