Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Information till allmänheten raffinaderiet i Lysekil

Här publicerar vi information om till exempel planerade driftstörningar eller brandövningar på raffinaderiet i Lysekil.

Aktuell information till allmänheten

Just nu pågår en ombyggnation på anläggningen vilket kan medföra högre ljudnivå och mer trafik än vanligt till och från raffinaderiet. Ombyggnationen planeras att vara klar i början av juni.

Om Preemraff Lysekil

Raffinaderiet har miljötillstånd för sin verksamhet och följer villkor och krav enligt tillståndet. 

Fackling

På raffinaderiet finns facklor. Facklorna  ingår i raffinaderiets säkerhetssystem och brinner alltid när de anläggningar som är kopplade till aktuell fackla är i drift. Lågornas storlek varierar beroende på normala variationer i driften av raffinaderiet. 

Lukt

Verksamheten vid raffinaderiet medför utsläpp till luft som ibland kan ge upphov till lukt.

Buller

Drift av raffinaderiets anläggningar medför en viss nivå av buller till omgivningen. Preem jobbar ständigt för att hålla nere denna nivå men normala driftsvariationer kan innebära en viss variation i bullernivå.

Preem är medveten om att både lukt och buller ibland kan upplevas som störande för kringboende, närliggande verksamheter samt förbipasserande allmänhet, och arbetar ständigt med att det ska bli så liten påverkan på omgivningen som möjligt.

Test av larm på Preemraff

Preemraff har test av nödalarm/utrymningslarm måndagar kl. 15.00. Test av larm är en del av det förebyggande säkerhetsarbetet och kan höras av boende i närheten av raffinaderiet.

För allmän information skicka e-post till kommunikation@preem.se

Information enligt Sevesodirektivet

Information enligt Sevesodirektivet för Preems raffinaderi i Lysekil.