Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Produkter och tjänster

Ledande leverantör av energi

Vi förser en stor del av Sveriges industri- och transportföretag med drivmedel, värme och energi.

Munstycke, slangkoppling tankbil
 • Andel Preem-producerade drivmedel i Sverige

  %

 • Förnybar drivmedelsproduktion 2023

  ,mn

 • Av Preems produktion exporteras

  /

 • Leverans till fjärrvärmenätet 2022

  GWh

Vägtransporter

Vi levererar drivmedel för tung och lätt trafik

Preem erbjuder en mix av flytande drivmedel som diesel, bensin och HVO100 samt elladdning. Vi utvecklar och tillhandahåller även olika specialkvaliteter av bränslen och andra nischade produkter till kunder utifrån specifika behov.

Raffinaderiarbetare med hjälm inspekterar anläggning

Industri och arbetsmaskiner

Vi möter industrins behov av värme och energi

Preem levererar drivmedel, främst diesel och alltmer HVO100 till arbetsmaskiner inom en rad samhällskritiska sektorer som lantbruk, skogsbruk och entreprenad. Vi är även ledande inom eldningsoljor och smörjoljor i Norden.

Sjöfart

Stor leverantör av anpassade drivmedel till sjöfarten

Sjöfarten är ett avgörande transportslag för frakt av gods, både inom Sverige och till och från utlandet. Preem är Sveriges största leverantör av anpassade drivmedel till sjöfarten, så som diesel, gasolja med låg svavelhalt och bunkerolja.

Två arbetare lutar sig över räcke, sjöfart

Flygindustri

Vi bedriver utveckling av förnybara drivmedel för ett mer hållbart flyg

På sikt planerar Preem att erbjuda storskaliga leveranser av biojet. Vi undersöker även möjligheterna att producera och leverera hållbara elektro-flygbränslen.

Återförsäljare

Sveriges största producent av drivmedel

Utöver på egna stationer och marknadskanaler säljer vi drivmedel via ett rikstäckande nät av återförsäljare.

Konsument

Stort stationsnätverk med butiker

Med ett rikstäckande stationsnät på drygt 500 stationer erbjuder Preem drivmedel och successivt nu också laddmöjligheter till konsumenter. Ett hundratal av stationerna är bemannade och säljer allt från mat och dryck till biltvätt, uthyrning och tillbehör till fordon.