Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Elektrifieringen av transporter

Vår satsning på elladdning omfattar hela Sverige

Elektrifieringen kan snabbt minska utsläppen i trafiken. Teknikutvecklingen går fort inom den lätta trafiken, där flottan för personbilar snabbt elektrifieras. Genom att utveckla ett brett stationsnät för elladdning bidrar vi till laddmöjligheter för de med elbil.

Supersnabbladdare över stora delar av Sverige

Vår satsning på elladdning omfattar hela Sverige. Utrullningen sker längs Preems bemannade stationer med ambitionen att årligen utrusta 15–25 nya stationer med supersnabbladdare. Laddstolparna etableras tillsammans med operatören ReCharge eller i egen regi.

Supersnabbladdarna har en laddhastighet på 150–350 kW och kommer alltid från förnybara energikällor, som sol-, vind- och vattenkraft*.  

Nästa steg – den tunga trafiken

Dagens teknik för elladdning lämpar sig bäst för lättare trafik, som privata bilar. Allt eftersom batterierna utvecklas och nya fordon lanseras kommer allt tyngre fordon att elektrifieras. Genom att etablera laddmöjligheter även för tung trafik möjliggör Preem lägsta möjliga klimatpåverkan inom den tyngre yrkestrafiken.

*Förnybara energikällor

Att elen är förnybar tillförsäkras genom så kallade ursprungsgarantier. Ursprungsgarantier är certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh).

Certifikaten handlas på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer.