Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Vi utvecklar, producerar och säljer biodrivmedel till den svenska marknaden och utomlands

Vårt samhälle är uppbyggt på transporter. De möjliggör långväga semesterresor och kortare sträckor som får vardagen att gå ihop. Godstransporter bidrar till handel och företagande, och arbetsmaskiner praktiskt taget bygger vårt land. Blåljusverksamhet tar hand om oss när vi behöver hjälp och försvaret skyddar oss i kris.

En snabb väg mot lägre utsläpp

Alla transporter ger klimatutsläpp. Genom att byta ut fossila flytande drivmedel till förnybara alternativ kan utsläppen av fossila växthusgaser minska redan idag. Biodrivmedel är därför ett snabbt sätt att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn. På så vis möjliggör biodrivmedel fortsatta resor och transporter på vägen, till sjöss och i luften – även i en mer hållbar framtid.

Ledande producenter av biodrivmedel

Vi är en av Sveriges största producenter av biodrivmedel, och vi fortsätter att växa. Vårt mål är att, inom några år, fördubbla vår produktion och till 2035 vill vi utöka den årliga produktionskapaciteten till hela 5 miljoner kubikmeter – det motsvarar hela Sveriges drivmedelsbehov under ett år.

Vi utvecklar, producerar och säljer biodrivmedel till den svenska marknaden och utomlands, främst till vägtrafiken. Allt eftersom produktionskapaciteten ökar utökas erbjudandet till andra sektorer, som sjöfarten och flyget.

Ställer om de allra tyngsta transporterna

Elektrifieringen är nödvändig för att minska utsläppen, och utvecklingen går fort. Dagens teknik lämpar sig bäst för lättare trafik. Biodrivmedel spelar därför en central roll i att minska utsläppen inom tung trafik, så som godstransporter på väg, sjöfarten och flyget. Här spelar biodrivmedel en avgörande roll för att minska de fossila utsläppen både idag och en överskådlig framtid.

En klimatneutral värdekedja år 2035

Vi står bakom Parisavtalet och vill begränsa den globala uppvärmningen i linje med vetenskapen. Därför minskar vi utsläppen i hela vår värdekedja: från utvinning av råvaror, till produktion, distribution och användning av produkterna.