Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Vår historia

Den största omställningen i företagets historia

Till en klimatneutral värdekedja år 2035.

2023 – produktion av HVO100

Vi skalar upp produktion av det förnybara drivmedlet HVO100 vid raffinaderiet i Göteborg – cirka 350 000 kubikmeter kan produceras varje år.

2023 – ökar satsningen på förnybart flygbränsle och HVO

Preems största förnybara investering någonsin beslutas. 5,5 miljarder investeras i ombyggnation av raffinaderiet i Lysekil och utökar den årliga produktionskapaciteten av förnybart flygbränsle och HVO med ytterligare 1,2 miljoner kubikmeter.

Planen är att inviga anläggningen år 2027.

2022 – beslut om att utöka förnybara produktionskapaciteten

Genom en ombyggnation av raffinaderiet i Lysekil utökas Preems förnybara produktionskapacitet till 1,5 miljoner kubikmeter. Den dittills största förnybara investeringen i företagets historia.

Produktionen planeras att sätta i gång under 2024.

2021 – nytt klimatmål

Vårt klimatmål skärps med hela tio år. Redan år 2035 ska värdekedjan vara klimatneutral.

Personbil i trafik från baksätet

2019

Det handlar ir mål om en klimatneutral värdekedja år 2045.

Bil kör på kustväg, hav, skog, vindkraftverk

2018 – förnybara satsningar fortsätter

Vi inleder flera samarbeten för att utöka den förnybara råvarubasen, däribland samarbetet med Setra och det gemensamma bolaget Pyrocell, som under år 2021 påbörjat produktion av Sveriges första pyrolysolja av sågspån, anpassad för produktion av förnybar diesel och bensin.  

2011 – Preem Evolution Diesel lanseras

Vi lanserar Preem Evolution Diesel med delvis förnybara komponenter, och 2015 lanseras motsvarigheten för bensin, Preem Evolution Bensin.

Året därpå, 2016, kom Preem Evolution Diesel+ – världens första Svanenmärkta diesel med minst 50 procent förnybar råvara.

2007 – den förnybara produktionen startar

2007 investerade Preem i SunPine, Sveriges första industriella produktionsanläggning för insatsvara till förnybar diesel från restprodukter från skogen. Resultatet blev råtalldiesel, en innovation som fortfarande håller hög klass. Tre år senare mottogs den första lasten av råtalldiesel till raffinaderiet i Göteborg.

2001

Våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil är moderna med utsläpp som uppfyller gällande miljökrav.

Preem föds 1996

Preem bildas av affärsmannen Mohammed H. Al Amoudi genom uppköp och sammanslagningar av Texaco-stationer och OK-stationer.

1967–1975

Raffinaderierna i Göteborg och Lysekil invigs.