Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

HVO-projektet

En investering för framtidens förnybara drivmedel

För att nå Sveriges klimatmål behöver andelen förnybara drivmedel öka. Därför vill vi på Preem bygga Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och biojetbränsle.

Preem har fått miljötillstånd för att kunna bygga en ny anläggning för helt förnybar produktion i Göteborg, en så kallad Green Feed Unit (GFU).

HVO-projektet är den största satsningen vid raffinaderiet sedan etableringen i slutet av 60-talet. Den nya anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet på cirka 1 miljon kubikmeter drivmedel som kan minska utsläppen från bilar och flyg med 2,5 miljoner ton koldioxid varje år*.

Vår viktigaste insats för att sänka utsläppen av koldioxid är att öka produktionen av förnybara drivmedel. Den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Göteborg är ett stort steg på vägen mot företagets och Sveriges klimatmål.

Redan 2035 vill vi producera cirka fem miljoner kubikmeter förnybart vilket skulle minska transportutsläppen med cirka 12,5 miljoner ton

Fakta

I den centrala processenheten, Green Feed Unit (GFU), ska förnybara råvaror omvandlas till förnybar diesel och biojetbränsle. Dessutom krävs en anläggning för förbehandling och rening av råvarorna samt anläggningar för produktion av vätgas.

Förutom dessa huvudprocesser krävs ett flertal om- och tillbyggnader av flera befintliga system.

*Så har vi räknat

En kubikmeter råolja motsvarar cirka 3 ton fossil koldioxid.

Genom att använda förnybara råvaror, så som rapsolja, tallolja och animaliska fetter, kan de fossila koldioxidutsläppen minska med mellan 65-95 procent.

När Preem producerar 1 miljon kubikmeter förnybara drivmedel med en råvara som ger cirka 85 procent lägre fossila utsläpp, kan de fossila koldioxidutsläppen minska med 2,5 miljoner ton.
1 000 000 x 3 x 0,85 = 2 500 000.

Frågor och svar om HVO-projektet