Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Möt våra kollegor

Så banar vi väg för framtidens drivmedel

En biofuel trader behöver ha koll. När Jenny Olsson köper och säljer förnybara råvaror och bränslen, säkerställer hon spårbarheten och att klimatavtrycket blir så litet som möjligt – i hela produktionskedjan. En stor utmaning är att hitta de nya råvarorna. Det krävs både kunskap och kreativitet för att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Från sina stora skärmar på Preems kontor i Stockholm bevakar Jenny råvarumarknaden och prisindex i realtid. Jobbet som biofuel traders tar henne även till Västkusten och till ett av Europas modernaste raffinaderier. De har även besökt slakterier och restaurangkök i jakten på alternativa råvaror.

Vad gör en biofuel trader?

– Vi handlar med förnybart bränsle. Vårt uppdrag är att handla det som ger mest reduktion av växthusgasutsläpp för pengarna.

Jenny har en lång checklista. Hon bevakar både den vegetabiliska och fossila oljemarknaden. Hon kan lagar och regler, har koll på skatter, tullar, politik och teknik. Hon utvärderar råvaror och komponenter utifrån en teknisk, etisk och ekonomisk aspekt, alltid med hållbarhet i fokus.

– Allt vi handlar med behöver ha hållbarhetscertifikat, som uppger halten av förnybart och visar spårbarhet genom hela produktionskedjan, säger Jenny.

För att bedöma ett drivmedels klimatpåverkan behöver man mäta utsläppen av växthusgaser under hela kedjan, från råvarans framställning, till produktion, lager, transport och ända till förbränningen i motorn. Preem jobbar med hela kedjan och har stora möjligheter att påverka.

Jakten på framtidens råvaror

– Vi vill handla här och nu, men marknaden med bra råvaror är begränsad. Det är en utmaning som hela branschen står inför, förklarar Jenny.

Jenny berättar att det pågår många spännande projekt just nu. Man vet att råvarorna finns i skogen, på fälten, i gödsel, i animaliskt fett, i alger och till och med i sopor. Men det handlar ofta om små, spridda volymer och en ganska lång väg innan en ny råvara kan bli ett färdigt bränsle.

– Det tog ungefär två år innan vi kunde använda animaliskt fett från slaktrester. Vi behövde bana väg för en lösning, som både tog hänsyn till miljöaspekter och är affärsmässig.

Förnybara råvaror behöver en annan hantering än fossil olja. Det är stor skillnad att lasta ett enda parti på en råoljebåt, jämfört med att samla in enlitersbehållare med frityrolja från restauranger, exemplifierar Jenny.

Preem är Sveriges största drivmedelsföretag så det finns stora möjligheter att påverka.

– Vi vill leda omvandlingen mot ett mer hållbart samhälle. Det är en ambitiös vision som ger oss både utmaningar och handlingsutrymme, inleder Jenny fortsätter:

– Vi fortsätter att öka den förnybara andelen så mycket som möjligt i diesel och bensin. Men vi gör det förstås inte på egen hand. Vårt arbete är beroende av långsiktiga politiska beslut och pålitliga samarbetspartners, som delar våra högt ställda hållbarhetsmål.

Text: Anna Majdalani
Publicerad: 2018-10-09

Intresserad av en karriär inom Preem?
Skapa ett konto för att prenumerera på lediga jobb inom just ditt yrkesområde.

Jenny Olsson

Bio fuel trader

Jenny Olsson

Följ med på vår resa mot en bättre framtid

Vill du jobba för framtiden redan i dag? Vi kan ha något som passar dig och din kompetens.