Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Mångfald och inkludering

En förutsättning för hållbar utveckling.

Våra olikheter möjliggör en bättre resa

Vi vet att en ökad mångfald skapar en mer kreativ och dynamisk arbetsmiljö vilket leder till en ökad innovationskraft och mer högpresterande och välmående medarbetare.

Därför har vi tydliga mål om att öka mångfalden inom företaget med särskilt fokus på kön och etnisk bakgrund. Vi arbetar för att uppnå en jämn könsfördelning i alla ledar- och tjänstemannaroller samt att öka andelen kvinnor inom vår produktionsverksamhet.

Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats där alla medarbetare kan vara sig själva och där olika perspektiv, erfarenheter och kunskaper tillvaratas.

Mångfald och inkludering är inte en isolerad fråga utan ska genomsyra och vara en integrerad del av vår verksamhet, våra arbetssätt och processer. 

 

Preem och Diversity Charter

"Genom vårt samarbete med Diversity Charter får vi tillgång till utbildning, inspiration och erfarenhetsutbyte som stärker oss i vårt mångfald- och inkluderingsarbete. Vi är också stolta över att vara en del av världens största nätverk inom mångfalds- samt inkluderingsfrågor och tillsammans med andra medlemsföretag kunna driva utvecklingen framåt", Ylva Nyberg, Chef Kommunikation & Human Resources

Preem och RedLocker

”Att kunna erbjuda gratis mensskydd för våra medarbetare är ett viktigt led för att förbättra arbetsmiljön och jämställdheten på arbetsplatsen. Vi har även placerat ut Red Lockers på alla våra 520 stationer för att underlätta och förbättra arbetsmiljön för exempelvis lastbilschaufförer och andra yrkeskategorier som arbetar ute längs våra vägar liksom för våra kunder. Det är en viktig pusselbit till ett mer jämställt samhälle”, Diana Fäldt, huvudskyddsombud och produktionstekniker på Preemraff Lysekil

Omvänt mentorskap på Preem

”Att vara mentor till en mer senior och erfaren medlem av ledningsgruppen var en spännande uppgift. Att också kunna dela med mig av mina tankar, idéer och synpunkter på olika ämnen skapade en stor motivation och sug på att lära mig mer av andra avdelningar/sektioner", Tyll Voigt, tidigare driftingenjör, nu produktionschef, mentor till Ylva Nyberg, chef Kommunikation & HR

En leende man och en man i förgrunden som är ur fokus