Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2023-05-24

Nyhet

Preem avstår från råvaror, produkter och leverantörer från Ryssland

Sedan krigsutbrottet i Ukraina har Preem inte ingått några kommersiella avtal med vare sig råvaror, produkter eller leverantörer från Ryssland. Vi har inga aktiva avtal med ryska råoljeleverantörer, vilket innebär att Preem varken handlar med, producerar eller säljer drivmedel med ursprung från Ryssland.

Redan inför krigsutbrottet har Preems import av råolja från Ryssland minskat, från 41 procent (2019) till 11 procent (2021). Under 2022 var andelen 3 procent. Exkluderas perioden inför krigsutbrottet var andelen 0 procent.

Majoriteten av den importerade råoljan kom, 2022, från Norge/Nordsjön (72 procent), Nigeria (10 procent) samt USA (7 procent).

Läs mer om våra råvaror här.