Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Din roll i omställningen

Vi är alla på väg någonstans. Vi på Preem är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid.

Vi har bestämt oss för att accelerera vår egen omställning rejält med ett mål om att vara klimatneutrala i hela värdekedjan till 2035.

Preem är en av Sveriges största industriella utsläppare, men också det företag som med våra klimatambitioner kommer att utsläppsbanta mest av alla företag med stora utsläpp i Sverige.[1 (extern sida)] För att vi vill, kan och måste.

Som Sveriges största drivmedelsproducent är vi med och driver omvandlingen mot ett mer hållbart samhälle när vi bidrar till omställningen av väg- och flygtrafik, samhällsfunktioner, industri och sjötransporter. Vi har en viktig roll i energisektorns transformation.

Energiomställningen behöver dig – din inställning och vilja att förändra och dina smarta idéer! Alla typer av ingenjörer behövs och samverkan mellan kompetenser är en nyckel för att bli framgångsrik som företag och som individ.

Preem befinner sig mitt i energiomställningen – från fossilt till förnybart och elektrifierat. Vi driver flera pågående miljardprojekt i Västra Götalandsregionen och arbetar med en tydlig plan varje dag mot målet att leverera de klimatneutrala energi- och materialprodukter som bioekonomin behöver. Nedan får du mer information om våra projekt och det arbete som du kan vara med och bidra till.

Framtidens flygbränsle

Vi ska enligt plan producera förnybart flygbränsle, med ca 500-600 000 kubikmeter förnybart flygbränsle per år. Vilka råvaror kommer vi använda för att göra bränslet och har vi tillräckligt av dem?

Vad är en Green Feed Unit - anläggning?

Chefen för nya möjligheter Henrik Rådberg berättar om hur vår Green Feed Unit- anläggning, ska omvandla förnybara råvaror till förnybar diesel och biojetbränsle. 

Preem miljardinvesterar i raffinaderiomställningen

Omställningen till en mer hållbar värld måste fortsätta. För att lyckas behöver fossila drivmedel fasas ut. Snabbt. Just nu investerar vi stort, riktigt stort.

Hur ser framtiden för tung trafik ut?

Sveriges tunga trafik måste ställa om till en mer hållbar vardag. Men hur ska detta gå till?

Projektet Synsat – att processa förnybar råvara

På Preem i Lysekil håller vi just nu på med en stor ombyggnation. Synsat är vår nya unika anläggning som är en viktig pusselbit för att möjliggöra en bättre resa.

HVO-projektet

Möt Malin Karlbrink, Produktionsingenjör Process, som arbetar med Synsat-projektet på raffinaderiet i Göteborg. 

I videon berättar hon om vår helt nya anläggning för HVO (hydrerad vegetabilisk olja) som enligt plan ska utöka vår poduktion av förnybart diesel och flygbränsle med ytterligare ca 1 miljon kubikmeter, före 2030.

Svenskproducerade drivmedel

Mellan Helsingborg i söder till Gävle i norr sträcker sig vårt depånätverk. Depåerna är avgörande för att försörja vårt land med svenskproducerade drivmedel och ser till att Sverige fortsätter att rulla. Raka vägen in i framtiden. Läs mer om vår råvaruhantering här

Vår viktiga samhällsroll

Varje dag försörjer vi livsviktiga samhällsfunktioner med svenskproducerade drivmedel. Samtidigt ställer vi om våra raffinaderier till att processa ännu mer förnybara råvaror, så att vi kan ha ett hållbart och fungerande samhälle. Även i framtiden.

Mot framtidens drivmedel

Vi vill alla fortsätta resa i framtiden. För att det ska gå måste livet på vägen bli mer hållbart. Tillsammans med partners utvecklar vi nya drivmedel gjorda på vegetabiliska oljor, avfall och pyrolysolja från sågspån som förhoppningvis kan bidra till att nå våra klimatmål i tid.

Så jobbar vi med koldioxidinfångning

Vad är koldioxidinfångning och hur funkar det egentligen? Går det verkligen att fånga koldioxid och förvara under havsbotten?

Följ med på vår resa mot en bättre framtid

Vill du jobba för framtiden redan i dag? Vi kan ha något som passar dig och din kompetens.