Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2024-07-01

Nyhet

Summering av Almedalen

Den årliga Almedalsveckan i Visby har precis avslutats. Även om veckan har utvecklats och förändrats under åren är det fortsatt en unik arena där en stor bredd av aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor träffas tillsammans med politiska företrädare och media, för att diskutera viktiga samhällsfrågor.  

Magnus Heimburg under Almedalen 2024

Preem har under veckan ordnat två egna seminarier, ett om framtidens råvaror och ett om en mer hållbar sjöfart. Dessutom ordnade Preem tillsammans med Norwegian ett seminarium om mer hållbart flyg och ett tillsammans med Klimatledande processindustri, Uniper och Perstorp om industrins omställning på Västkusten. Alla seminarier var välbesökta och glädjande var att Preems viktiga roll och den omställning vi gör lyftes fram och hyllades av andra aktörer såsom Infrastrukturministern, Svenskt Näringsliv och Svensk Sjöfart. 

Det som seminarierna hade gemensamt var att Preem fick möjlighet att lyfta och prata om den omställning som företaget nu gör och vilka möjligheter och utmaningar som finns och vad vi kan göra tillsammans. Några slutsatser var att vi behöver långsiktiga spelregler och att vi behöver samverka mer. Andra saker vi tar med oss:

* För att se till att vi får tillgång till en bred råvarupalett behöver vi ett Team Sweden som gemensamt arbetar för att skapa förutsättningar inom ramen för EU:s lagstiftning. Med de nya teknikerna för att kunna använda lignocellulosa och elektrobränsle kommer råvarorna att räcka till men här är det av stor vikt att EU, på grund av okunskap, inte sätter käppar i hjulet. 

* Det behövs också ett Team Västkusten för att se till att företag i regionen får de förutsättningar som behövs för att kunna accelerera den hållbara omställningen. Här finns det inspiration att hämta i norra Sverige som kommit längre i sin samverkan för att driva på framför allt politiken på området. 

* För att snabba på omställningen till ett mer hållbart flyg behöver vi komma från debatten om flygskam och istället fokusera på att reducera dom fossila utsläppen inom flyget. En reduktionsplikt på EU-nivå och att flyget nu är en del av EU:s utsläppshandel är viktigt men panelen såg gärna också att företags, kommuners och myndigheters resepolicy inte förbjöd flyg utan istället reducerar anställdas flygresor genom köp av 100 procent hållbart flygbränsle, något som är möjligt redan idag. 

* Inom sjöfarten behövs både hållbara drivmedel, men också transportfartyg med svensk flagg för att vi i en kris- eller krigssituation ska säkra leveranser till och inom Sverige. Utan sjöfarten stannar Sverige. Preem har krav på svensk flagg i sina upphandlingar, något som kostar mer, men fler insatser behövs. Även här behövs samverkan och långsiktighet. 
  
Dessutom deltog medarbetare från Preem i paneler på en rad olika seminarier, i rundabordssamtal och hade flertalet enskilda möten.
  
Vad tar vi med oss från veckan? 

För Preem, som är en viktig samhällsaktör, är det av stor vikt att vi finns på plats och berättar om den omställningsresa som vi gör, vilka möjligheter och utmaningar vi ser och vad vi behöver göra tillsammans med andra för att göra den resan möjlig. Det är en vecka att skapa nya kontakter för framtida samarbeten och vårda dem vi redan har idag.  

För Preem är det självklart att vara med och bidra med våra perspektiv, utmana oss själva och se hur vi tillsammans med andra kan bidra med omställningen till ett mer hållbart samhälle.