Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2024-04-09

Pressmeddelande

Preems egenproducerade HVO100 kan minska transportsektorns fossila klimatutsläpp och förbättra försörjningstryggheten i Sverige

I höstas påbörjade Sveriges största drivmedelsproducent Preem egen produktion av HVO100. Produktionen är en milstolpe för att kunna minska fossila klimatutsläpp och förbättra försörjningstryggheten i transportsektorn. För första gången någonsin finns nu den egenproducerade HVO100 på den svenska marknaden.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Sveriges nationella klimatmål kräver att transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Även EU har under de senaste åren infört högt satta mål. För att möjliggöra detta behövs enligt bland andra Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikverket stora insatser för att öka andelen flytande förnybara drivmedel. 

Preem inledde för drygt 12 år sen den pågående omställningen till mer förnybara drivmedel. Nu kan Preem som första drivmedelsföretag erbjuda en svenskproducerad HVO100 till kunder i Sverige. 

- Jag är stolt över att Preem kan presentera sin allra första egenproducerade HVO100 på den svenska inhemska marknaden. På så vis kan Preem bidra till att minska transportsektorns fossila klimatutsläpp här och nu, samtidigt som vi bygger Sveriges försörjningstrygghet av drivmedel även i en fossilfri framtid, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.  

Tillsammans med elektrifieringen spelar biodrivmedel en betydande roll för att klara klimatomställningen. Snabbast går elektrifieringen för personbilar. I dag är emellertid endast cirka 0,4 procent av de tunga lastbilarna och cirka 2,7 procent av de lätta lastbilarna elektrifierade. För tunga transporter är därför andra hållbara lösningar viktiga.  

- De fossila klimatutsläppen måste minska här och nu, och ju längre tid vi väntar desto dyrare och svårare kommer omställningen att bli. Med hjälp av att tanka HVO100 kan transportsektorn redan i dag fasa ut det fossila genom att byta drivmedel. Det möjliggör för fler i transportsektorn att minska sina fossila klimatutsläpp i linje med Sveriges och EU:s klimatmål, säger Magnus Heimburg. 

Stärker Sveriges försörjningstrygghet i en fossilfri framtid 

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. I en omvärld som blir allt mer orolig, med kriser och konflikter i vår närhet, ökar behovet av en trygg och fossilfri drivmedelsförsörjning. Preems lansering av Sveriges första inhemska HVO100 är ett exempel på hur försörjningstryggheten kan stärkas.

- Vår HVO100 är inte bara en viktig milstolpe i Preems omställningsresa mot en klimatneutral värdekedja, utan även ett bevis för att vi i Sverige har goda förutsättningar att fortsätta vara ledande i klimatarbetet, samtidigt som vi stärker vår robusthet, fortsätter Magnus Heimburg. 

Svenskproducerade HVO100 ger Preem möjligheter på fler marknader 

Preems HVO100 tillverkas på vårt raffinaderi i Göteborg. Produkten omfattas av och följer europeisk standard EN15940 och råvarorna följer EU:s hållbarhetskrav. Preems HVO100-produktion är fri från råvarorna palmolja och PFAD.

Sedan tidigare har Preem sålt sin egentillverkade HVO100 till Nederländerna.  

- Utöver den svenska marknaden har vi märkt av ett stort intresse för vår egenproducerade HVO100 ute i Europa. Vi har redan genomfört försäljning till Nederländerna och ser med tillförsikt fram emot möjligheten att komma in på fler europeiska marknader, säger Magnus Heimburg i en avslutande kommentar. 

Från och med 2027 är vår plan att Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil årligen ska producera cirka 2,5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel. Redan till år 2035 förväntas kapaciteten ha fördubblats till cirka fem miljoner kubikmeter.