Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2024-03-28

Pressmeddelande

Preems Års- och Hållbarhetsredovisning för 2023

Preems årsredovisning uppvisar ett finansiellt resultat som är det näst starkaste i företagets historia. Året präglades av åtgärder för att nå målet om en klimatneutral värdekedja 2035. Preems hållbarhetsredovisning beskriver viktiga åtgärder och investeringsbeslut som har fattats under året för att realisera företagets klimatmål, däribland projekt som möjliggör förnybart flygbränsle och laddinfrastruktur för vägtransporter.

Årsredovisningen för 2023 visar att Preem kan upprätthålla ett starkt finansiellt resultat över tid. Omsättningen uppgick till 137 711 MSEK, en väntad nedgång i jämförelse med rekordåret 2022, som slutade på 160 548 MSEK. Det operativa resultatet var fortsatt starkt, men minskade även det till 7 908 MSEK från 14 838 MSEK 2022.

- Jag är nöjd att kunna sammanfatta Preems finansiella resultat, som sett ur ett historiskt perspektiv, är det näst starkaste någonsin. Det starka resultatet kan till stor del förklaras av en fortsatt stor efterfrågan på våra produkter. Vi står med detta resultat väl rustade för att fortsätta omställningsarbetet och våra stora satsningar på förnybara drivmedel, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.

Historiskt stora satsningar i förnybart

Preem ser att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Därför satsade bolaget stort på investeringar i den hållbara omställningen. Under 2023 investerades totalt 3 030 MSEK i Preems omställning med fokus på ökad förnybar produktion och fossil utfasning. Det kan jämföras med 2022, som dittills var ett rekordår, då investerades 1 333 MSEK.

- Jag är stolt över Preems omställningsarbete. Men vårt arbete fortsätter. Den viktigaste åtgärden för minskade utsläpp ligger i vår förmåga att fasa ut det fossila genom att fortsätta investera i omställningen av våra raffinaderier och därmed öka erbjudande av förnybara produkter med lägre klimatutsläpp, säger Magnus Heimburg i en avslutande kommentar.

Urval av Preems satsningar på omställningen:

  • Investeringsbeslut om 5,5 miljarder kronor i ICR-projektet vid raffinaderiet i Lysekil för att producera förnybart flygbränsle och förnybar diesel (HVO).
  • Fortsatt ombyggnation av Synsat-anläggningen i Lysekil för att producera drivmedel med en hög andel förnybart.
  • Start av produktionen av HVO100 på raffinaderiet i Göteborg.
  • Utrullningstakten av supersnabbladdare för personbilar har ökat och förberedelser för etablering av laddningsstationer för tung trafik pågår.
  • Ombyggnationer och anpassning av depåerna i Helsingborg och Norrköping för att säkerställa hantering av råvaror till den förnybara produktionen av drivmedel.

Läs Årsredovisning och Hållbarhetsredovisningen i sin helhet här.