Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2024-05-20

Pressmeddelande

Preem tecknar nytt låneavtal om cirka 2,8 miljarder kronor

Som ett led i strategin att ställa om till storskalig förnybar drivmedelsproduktion avser Preem att teckna ett låneavtal om cirka 240 miljoner euro, motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor med Svensk Exportkredit och Crédit Agricole Corporate & Investment Bank. Lånet omfattas av Riksgäldens program för ”gröna kreditgarantier”.

Detta är den andra kreditgarantin som Riksgälden ställer ut till Preem inom ramen för statens gröna kreditgarantiprogram. Lånet avser finansiera Preems planerade storsatsning vid raffinaderiet i Lysekil för produktion av förnybar diesel (HVO100) och förnybart flygbränsle (SAF). Det är en investering i produktionen som möjliggör för Preem att bli den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle samt en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter. 

– Preem genomför den största omställningen i företagets historia, och just nu pågår en rad avgörande projekt vid våra raffinaderier som ska ta oss till en klimatneutral verksamhet. Tack vare lånet kan vi säkra ett ökat utbud av hållbara biodrivmedel till flyg- och transportsektorn, säger Lina Stolpe, CFO på Preem.

Den totala kostnaden för Preems investering är cirka 5,4 miljarder kronor och delfinansieras med det aktuella gröna lånet om cirka 2,8 miljarder kronor. Lånet löper på sju år och garanteras av Riksgälden med en så kallad grön kreditgaranti som täcker 80 procent av lånebeloppet.

Lånet är öronmärkt till investeringen av ICR-anläggningen på raffinaderiet i Lysekil. Ombyggnationen av anläggningen, som i dag producerar diesel, kommer att påbörjas under 2024 och planeras att stå klar 2027.

– Anläggningen förväntas öka vår förnybara produktionskapacitet med 1,2 miljoner kubikmeter, vilket kan jämföras med 2023 års totala kapacitet om förnybart på cirka 530 000 kubikmeter. Ombyggnationen är central för att minska de fossila koldioxidutsläppen. Enligt våra beräkningar kan utsläppen i användarledet minska med upp till tre miljoner ton per år, säger Lina Stolpe.

– Att minska växthusgasutsläppen är en av vår tids viktigaste utmaningar. SEK:s målsättning är att stödja industrins omställning, både i Sverige och globalt. Finansieringen av nästa steg i Preems ombyggnation är en del av denna målsättning och viktigt för att nå Sveriges högt satta klimatambitioner, säger Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit.

– Crédit Agricole Corporate and Investment Bank är en ledande bank inom hållbar finansiering och är fast besluten att stötta våra kunder i den gröna omställningen. Preems ambitiösa planer att konvertera raffinaderiet i Lysekil till biodrivmedel ligger väl i linje med vår strategi att stötta kunderna i deras resa mot koldioxidneutralitet, säger Anders Caneman, Director inom Export and Trade Finance på Crédit Agricole Corporate & Investment.

Preem fick under 2022 det första lånet som omfattas av Riksgäldens program för gröna kreditgarantier. Det avsåg ombyggnationen av Synsat-anläggningen som kommer tas i drift efter sommaren 2024 i Lysekil.

För att kunna ta del av statens gröna kreditgarantier krävs att den aktuella investeringen bidrar till Sveriges miljö- och klimatpolitiska mål och EU:s taxonomi. Låneavtalen med Svensk Exportkredit och Crédit Agricole Corporate & Investment Bank är villkorat dels av godkännande från Preem-koncernens andra externa finansiärer och dels av att nödvändiga miljötillstånd erhålls.