Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2024-05-07

Pressmeddelande

Preem tar in nytt fartyg från Thun Tankers

Sjötransporterna är en viktig del av Preems verksamhet där företaget, tillsammans med sina leverantörer, hela tiden strävar efter att uppnå bättre effektivitet och miljöprestanda. Till sin växande flotta av långtidsbefraktat tonnage tar Preem nu in det nya fartyget Thun Reliance. Fartyget sjösattes fredagen den tredje mars i den tyska staden Leer och beräknas tas i drift i Göteborg under juli månad.

- Vi är stolta och nöjda att kunna addera Thun Reliance till vår flotta och är övertygade om att fartyget med sina förbättringar vad gäller lastkapacitet och bränsleförbrukning samt andra utsläppsreducerande åtgärder väl kommer passa Preems och våra kunders högt ställda krav och bidra till omvandlingen mot ett hållbart samhälle säger Daniel Berndolf, chef för shippingavdelningen på Preem.

Preems sjötransporter tillämpar ”just in time”, vilket innebär att fartygen optimerar och justerar farten för att minimera tiden för ankring vid raffinaderier och hamnar. Detta bidrar till lägre bränsleförbrukning, ökad säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan. Fartyget kommer frakta drivmedel och råvaror till och från Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil, samt trafikera Östersjön och Nordeuropa.

Thuns långa erfarenhet av att bygga högpresterande kvalitetsfartyg har använts i designprocessen av det nya fartyget Thun Reliance. Den innovativa designen har en adaptiv framdrivning för att minimera energiförbrukningen, är redo för anslutning till landbaserad el, har batteripack, den senaste skrovdesignen samt den senaste och mest resurseffektiva motorn. Det beställda fartyget är en del av Thun Tankers förnyelseprogram, noggrant skräddarsytt för att minska klimatavtrycken och möta kundernas framtida krav.

- Syftet med R-Klassen har varit att bygga de mest resurseffektiva produkttankers som finns tillgängliga för marknaden idag. Denna serie av fartyg är ett ytterligare steg i att utveckla vår branschledande klimatambition. Vi är övertygade om att Thun Reliance kommer bidra till att hjälpa Preem att växa sin verksamhet, samtidigt som fartyget kan hjälpa till att ytterligare reducera utsläppen i Preems leveranskedja, säger Joakim Lund, CCO på Thun Tankers.

Den tekniska driften av fartyget kommer att skötas av MF Shipping Group och byggdes av det nederländska varvet Ferus Smit.

Fakta om Thun Reliance

Total längd: 114,95 meter                        
Dödvikt: 7 999 ton
Bredd: 15,87 meter            
Lastkapacitet: 9 500 kubikmeter
BRT: ca 4 830 mts
Isklass 1A (finsk/svensk)