Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2024-02-14

Pressmeddelande

Preem säkrar ny cirkulär råvara för produktion av förnybara drivmedel

Preem har tecknat ett avtal med Göteborgsföretaget Scandinavian Enviro Systems och Antin Infrastructure Partners gemensamma bolag för att säkra tillgången på råvara för produktion av förnybar bensin och diesel av däckpyrolysolja, en råvara tillverkad av uttjänta bildäck. Avtalet innebär att Preem får tillgång till drygt 7 000 ton pyrolyserad däckolja per år mellan 2026 och 2034. 

Det ingångna avtalet innebär att uttjänta bildäck nu kommer att användas som råvara till drivmedel i stor skala. 

- I Sverige har vi varit duktiga på att tillvarata restprodukter från skogen inom drivmedelsproduktionen, men förbrukade bildäck har ännu inte använts. Vi är därför glada att nu kunna teckna ett avtal med Scandinavian Enviro Systems och vi ser en stor potential i den här satsningen, säger Peter Abrahamsson, chef för Hållbar utveckling på Preem.  

Pyrolysoljan som utvinns från uttjänta däck har stora tekniska likheter med råolja, vilket gör att den har potential att ersätta fossil råolja för tillverkning av hållbara drivmedel. Processen är delvis cirkulär, eftersom råvaran är en avfallsström. Innehållet är dessutom 50 procent förnybart eftersom bildäck till hälften tillverkas av naturgummi. 

Avtalet innebär att Preem köper den förnybara delen, vilket motsvarar drygt 7 000 ton däckspyrolysolja per år. JV-bolaget har som långsiktigt mål att expandera i Sverige och övriga Europa för att år 2030 återvinna en miljon ton uttjänta däck. Det skulle resultera i 250000 ton förnyelsebar råvara. Däckpyrolysoljan kan i och med Enviros planer bli en viktig ny råvara för Preem och bidra till omställningen till klimatneutral värdekedja per 2035. 

- Marknaden av förnyelsebara råvaror är begränsad. När vi nu kommer in tidigt i processen blir det här förhoppningsvis ett av många steg på resan för att bredda råvarubasen, säger Peter Abrahamsson i en avslutande kommentar.

Användandet av däckpyrolysolja i bensin och diesel minskar CO2-utsläppen med 20 000 ton per år jämfört med användandet av fossila produkter. Det producerade drivmedlet kommer att räcka till 6 500 bilar som kör 1 500 mil per år. Omräknat till bilresor, motsvarar det 200 000 bilresor per år mellan Göteborg och Stockholm. 

Enviro har i dag en utvecklingsanläggning i dalsländska Åsensbruk och kommer bygga en första fullskalig anläggning i Uddevalla. Anläggningen planeras vara i drift under 2025.

Joint venture-bolaget har bildats av Scandinavian Enviro Systems och Antin Infrastructure Partners och är världens första storskaliga däckåtervinningsbolag.

Fakta pyrolys 

Pyrolys är en process där ett ämne upphettas till en hög temperatur i en syrefri miljö. I processen avgår flyktiga ämnen i gasform, medan resterande blir kvar i flytande eller fast form.