Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2024-06-14

Pressmeddelande

Preem och Sirius utökar samarbetet genom två nya fartyg för transport av förnybara bränslen och råvaror.

Preem har avtalat med det Svenska rederiet Sirius Shipping att frakta in två av deras framtidssäkrade tankfartyg på time charter. När dessa två nybyggda systerfartyg levereras kommer de att utgöra ryggraden i Preem’s nästa generations transportsystem och utföra säkra och hållbara sjötransporter av förnybara råvaror såväl som färdiga produkter, med avsevärt lägre miljöpåverkan än tidigare fartygsgenerationer.

-Vi ser fram emot att få ta leverans av de två systerfartygen, ett ytterligare resultat av vårt långa samarbete med Sirius Shipping. Preem har höga ambitioner att minska sin miljöpåverkan och dessa båda fartyg kommer att spela en viktig roll i vår utmaning att nå klimatneutralitet år 2035. Genom att satsa på nya och moderna tankfartyg visar Preem sitt engagemang för hållbarhet och säkerhet inom sjöfart. Samtidigt stödjer vi våra kunder i att nå sina utmanande mål, säger Daniel Berndolf, chef för shippingavdelningen på Preem.

För Preems sjötransporter tillämpas ”just in time”, vilket innebär att fartygen anpassar farten för att minimera tiden för ankring vid raffinaderier och hamnar. Detta bidrar till lägre bränsleförbrukning, ökad säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

De två tankfartygen kommer långtidsbefraktas av Preem för att huvudsakligen distribuera färdiga produkter men även för att kunna förse raffinaderierna med förnybara råvaror. De båda systrarna kommer att föra Svensk flagg med hemmahamn Donsö i Göteborgs skärgård och kommer att levereras till Preem under andra halvåret 2026.

Fakta produkt-/kemtankfartygsserien Sirius Evolution 15K:

Dödvikt: 15 000 ton

Lastkapacitet: 17 500 kubikmeter

Längd: 147,0 meter

Bredd: 22,0 meter

Isklass: 1A

Huvudmaskin: 5 850 kW

Landströmsanslutning, förberedd för metanoldrift, ESS-batteri

Sirius Evolution 15K är förstklassigt designat och utrustat med högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och effektivitet, med ett särskilt stort fokus på långsiktig hållbarhet och låg miljöpåverkan. Fartygen är utrustade med en 2-takts huvudmaskin som kan konverteras för metanoldrift, batteriback-up och landströmsanslutning. Med sin höga tekniska konfigurering och state-of-the-art design av undervattenskropp, roder och propeller har dessa fartyg ett beräknat EEDI (Energy Efficiency Design Index) på 5.50 mot kravet på EEDI om 8.94, dvs. ca. 39% lägre än regelverkskravet 2025. Det avancerade lasthanteringssystemet gör dessa fartyg särskilt väl lämpade också för de olika förnybara råvaror som utgör dagens och framtidens bränslen.

-Dessa effektiva Sirius Evolution 15K fartyg i Preem’s transportsystem kommer att göra skillnad för såväl miljö som driftsekonomi, säger Jonas Backman, VD på Sirius Shipping.