Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2024-04-17

Pressmeddelande

Preem ingår avtal med Seaber för att minska utsläpp och optimera fraktkostnader

Sveriges största drivmedelsbolag Preem tillkännager i dag att man ingått ett avtal med finska marinteknikföretaget Seaber.io. Avtalet innebär att Preems shippingavdelning kommer använda sig av Seabers mjukvara för fraktoptimering.

Genom att använda sig av Seabers mjukvara för fraktoptimering strävar Preem efter att minska utsläppen och optimera utnyttjandegraden för sina fartyg som fraktar företagets last. Preem kommer använda sig av SaaS-applikationen som är utformad för både rederier och lastägare och möjliggör en optimering av effektivitet, tidsbesparing och kostnadsreducering samt främjar transparensen genom hela organisationen.

Preems övergripande målsättning är att förebygga och minimera utsläpp samt uppnå en effektiv användning av resurser och energi i hela värdekedjan. Företagets vision är att vara en ledande aktör i övergången mot ett hållbart samhälle.

Från sina produktionsanläggningar i Lysekil och Göteborg skickar Preem sina produkter inom Sverige, men även till internationella kunder och marknader. De befraktar idag tidschartrade (TC) fartyg, kontraktsfrakter (CoA) och spotkontrakt. Årligen befraktar och genomför de mer än tusen resor, främst med olika råvaror och raffinerade produkter.

- Seabers beprövade optimeringsteknologi kommer hjälpa oss att utveckla vår logistik- och sjöfartsverksamhet. Vi strävar efter en snabb ROI som kommer ha en direkt inverkan på att minska Preems utsläpp och kostnader. Seabers mjukvara kommer att komplettera och integrera vår logistikprocess genom att digitalisera vår fraktplanering, säger Daniel Berndolf, Shippingchef på Preem.

Seaber är väl positionerat för att driva den digitala transformationen inom sjöfartsbranschen och minska dess miljöpåverkan. Utöver enkelresor för enskild last stödjer Seaber komplexa resor med multipla laster och destinationer där onödiga ballastresor och låg utnyttjandegrad i dag är vanligt. Tekniken i Seabers mjukvara möjliggör en smidig integration med befintliga programvarulösningar så som ERP-system och reseplaneringssystem för fartyg.

Sebastian Sjöberg, VD och medgrundare av Seaber är glad över att kunna välkomna Preem in i Seaberfamiljen.

- Preems resa mot ett hållbart samhälle är i linje med Seabers värderingar. Det är fantastiskt att samarbeta med ett framåtblickande företag som Preem, som ständigt är på jakt efter nya teknologier. Med Seaberlösningen kommer Preem att optimera sin befraktning och också möjliggöra en bredare nätverksoptimering inklusive terminaler och rederier. Avtalet med Preem är ytterligare bevis på det värde som Seaber kan skapa för sjöfartsbranschen, säger Sebastian Sjöberg.

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast 2035 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel och vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner.

Om Seaber

Seaber är ett finskt marint mjukvaruföretag som är dedikerat till att minska ineffektivitet, kostnader och miljöpåverkan av bulk- och styckgodsfrakt. Seabers mjukvarulösning hjälper lastägare och rederier att planera, kommunicera, driva och optimera pre-fixer, lastflöden och frakter. Detta leder till förbättrad tillgångsutnyttjande, lönsamhet, strömlinjeformade hamnbesök, minskad bränsleförbrukning och utsläpp. Seabers målsättning är att driva den digitala transformationen inom maritim logistik.