Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2024-07-01

Pressmeddelande

Preem blir exklusiv partner till Sveriges Åkeriföretag – skriver femårigt avtal

Preem blir exklusiv drivmedelspartner till Sveriges Åkeriföretag – åkerinäringens branschorganisation som runt om i landet har tusentals åkerier och lastbilscentraler som medlemmar. Genom ett femårigt avtal erbjuds organisationens medlemsföretag förmånliga erbjudanden på Preem Evolution Diesel, HVO100, biogas (CBG), bensin och smörjmedel. Partnerskapet inleds den första januari 2025.

- Yrkestrafiken är en enormt viktig sektor för konkurrenskraft och tillväxt i Sverige. Vi är därför väldigt glada över att ha fått förtroendet att bli exklusiv drivmedelspartner till Sveriges Åkeriföretag, säger Magnus Heimburg, VD på Preem.

Preem genomgår en successiv omställning, från fossilt till förnybart. Målet är att producera och sälja 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel år 2035, då hela värdekedjan ska vara klimatneutral.

Redan under år 2024 färdigställs det första, storskaliga omställningsprojektet, och till 2027 är målet att ytterligare en ombyggnation ska vara genomförd. Tillsammans utökar de Preems förnybara produktionskapacitet till drygt 2,5 miljoner kubikmeter, varav knappt två miljoner kubikmeter förväntas gå till vägtransportsektorn. Det nya samarbetet med Sveriges Åkeriföretag beskrivs som en viktig del i att stärka användningen av förnybara drivmedel i Sverige.

- Yrkestrafiken är ett prioriterat segment för Preem, där vårt mål är att fortsätta vara marknadsledare inom den tunga trafiken. Avtalet med Sveriges Åkeriföretag är en viktig pusselbit i detta framtidsbygge, fortsätter Magnus Heimburg. Vi ser fram emot att tillsammans med branschorganisationen och dess medlemmar arbeta för en effektiv och konkurrenskraftig omställning av vägtrafiken i Sverige.

Sveriges Åkeriföretag representerar cirka 5 000 företag med 100 000 medarbetare. Näringen omsätter omkring 205 miljarder kronor och svarar för cirka 3,5 procent av Sveriges BNP.

- Tusentals åkeriföretag ser dagligen till att vi har fungerande leveranser i Sverige. Vår näring påverkas av snabb teknisk utveckling och spelar en viktig roll i energiomställningen. Preem delar vår vision om en hållbar och konkurrenskraftig framtid för vägtransporter och med det nya partnerskapet säkerställer vi god tillgång till olika typer av drivmedel runt om i landet för våra medlemmar, säger Oscar Hyléen, VD i Sveriges Åkeriföretag.