Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2024-06-26

Nyhet

Vad kan vi dra för slutsatser av EU-valet och hur påverkar det Preem?

Preems Public Affairs Manager Magdalena Streijffert reflekterar kring EU-valet och vilka viktiga beslut som kommer att fattas framöver.

Mellan den 6 och 9 juni i år valde EU:s medlemsstater sina representanter till Europaparlamentet. De nyvalda ledamöterna i Europaparlamentet kommer att fatta ett antal viktiga beslut om vilka som kommer att leda EU-institutionerna, och fortsätta arbeta med att ta fram och godkänna lagstiftning och hålla Europeiska kommissionen och andra EU-organ ansvariga.  

För väljarna i Sverige var klimatförändringar en av de viktigaste frågorna inför valet och var en av orsakerna till att Miljöpartiet blev tredje största partiet efter Socialdemokraterna och Moderaterna i landet. Miljöpartiet blev största parti i Stockholm och Lund och näst största parti i andra storstäder såsom Uppsala, Göteborg och Malmö. Även Centerpartiet, som också prioriterade klimatfrågan, fick bättre resultat i EU-valet än i nationella val. För Vänsterpartiet tros Jonas Sjöstedt som kandidat tillsammans med deras tydlighet gällande kriget på Gaza ligga till grund för deras valframgång men även de lyfte fram klimatet som en viktig fråga.  

För Sverigedemokraterna var det första valet som de inte ökade och där partiet inte lyckades mobilisera sina väljer. Liberalerna klarade gränsen på fyra procent med nöd och näppe medan Moderaterna tydligt blir näst största partiet och behåller sina fyra mandat.   

Vad får resultatet för konsekvenser på den nationella politiken i Sverige? Även om det bara var lite över 50 procent som röstade i Europaparlamentsvalet och att många väljare inte ser valet som lika viktigt som valen till kommun, region och riksdag så har resultatet skapat intern opinion i ett par av partierna. För Moderaterna och Liberalerna har det bland annat väckts en intern diskussion om att klimatfrågorna måste lyftas mer i partierna och att SD har fått stor makt i denna fråga.  

I Frankrike och Tyskland gick de främlingsfientliga partierna starkt framåt. De blev också framgångsrika i bland annat Italien, Österrike och Nederländerna. I bland annat Skandinavien gick de dock tillbaka och det gjorde att de främlingsfientliga partierna inte fick den stora framgång som opinionsmätningarna visat innan valet. Den liberala, den gröna och den socialdemokratiska gruppen tappar mandat men trots det har den breda mitten i Europaparlamentet en majoritet då den moderata/konservativa gruppen stärkte sin ställning som största partigrupp. Det gjorde att Ursula van der Leyen, som är den gruppens kandidat till att bli EU kommissionens ordförande, redan på valnatten klargjorde att hon har som mål att få till ett samarbete med den liberala och den socialdemokratiska partigruppen. Den förhandlingen pågår just nu och hon kommer inom kort att presenteras vilka partigrupper som kommer ge sitt stöd för hennes kandidatur och vilka prioriteringar de kommit överens om.  

Vad får resultatet för påverkan på politiken i EU de kommande fem åren?
Det så kallade Fit-for-55 paketet är beslutat och ska nu implementeras i medlemsstaterna och kommer mest troligt ligga fast med detta resultat. Nytt delmål för 2040 ska beslutas om och där EU kommissionen föreslagit att utsläppen måste minska med minst 90 procent. Ursula van der Leyen har sagt sig vilja fortsätta med att genomföra de ambitiösa klimatmål som EU fastställt men det är troligt att det är andra frågor, såsom säkerhetspolitik, EU:s stöd till Ukraina, EU:s konkurrenskraft med eventuella handelskrig och försörjningstrygghet som kommer dominera dagordningen i EU de kommande åren. 
 

Hur påverkar EU-valet Preem som företag?
Även om det är svårt att dra slutsatser redan nu så är det viktigt att det finns en majoritet för fortsatt ambitiös klimatpolitik, något som stora delar av det svenska näringslivet tryckt på för. Även om klimatpolitiken inte blir den mest prioriterade frågan i sig kommer omställningen till förnybart kunna vara viktig i diskussionen om försörjningstrygghet, säkerhet och EU:s konkurrenskraft. För den svenska debatten kan klimatfrågan lyftas högre upp på dagordningen och regeringen känner press att göra mer för att minska utsläppen än att bara prata om kärnkraft. Men som det är med politik i dessa dagar – mycket kan hända och den långsiktighet och förutsägbarhet som önskas är långt borta.  

//Magdalena Streijffert, Public Affairs Manager Preem