Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2024-06-26

Nyhet

Från fältkrassing till HVO

För att säkerställa tillgång till förnybara råvaror i framtiden samarbetar Preem med andra aktörer i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett sådant projekt handlar om förädling av fältkrassing, en tålig växt som är odlingsbar i stora delar av landet och där oljan från dess frön kan användas för att producera förnybar HVO och flygbränsle.

– Det här forskningsprojektet varar i 3 år. Faller det väl ut får vi räkna med några år till innan det är möjligt att producera större volymer av fältkrassingolja i Sverige. Potentialen på sikt är ca 50 000 ton per år, säger Johanna Rindebäck, utvecklingsingenjör, Nya Möjligheter på Preem. 

Fältkrassing har utvecklats från ogräs till en odlingsbar gröda med ökad frö- och oljeavkastning av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Oljan som utvinns ur fröna bedöms lämplig för produktion av HVO och SAF (förnybart flygbränsle). 
– I det pågående projektet ska vi testa att skala upp odlingen av grödan i Sverige samt studera hur en värdekedja kan etableras och optimeras för att bäst nyttiggöra grödan och dess restprodukter, säger Johanna Rindebäck. 

Egenskaper som vinterhärdighet, torktålighet och skördeuttag innebär god potential för fältkrassingen som bas för en ny, bio-baserad värdekedja för förnybara bränslen i vårt nordiska klimat. Utöver att utforma en hållbar värdekedja som nyttjar växtens potential kommer projektet också att jobba för att förbättra fältkrassingen genom moderna växtförädlingsmetoder, finslipa odlingstekniker och introducera grödan i det svenska jordbruket.

Preem deltar och delfinansierar 
Projektgruppens deltagare har tillsammans kompetens genom hela värdekedjan, från genetik och kemi till systemanalys och produktutveckling. 

 – Vi på Preem kommer främst att bidra med vätebehandlingstester och analyser av den framtagna oljan samt delta i framtagandet av själva värdekedjan, avslutar Johanna som deltar i projektet tillsammans med Henrik Rådberg, chef Nya Möjligheter på Preem. 

Det treåriga projektet löper fram till 31 december 2026 och finansieras också av Bio+programmet/Energimyndigheten och Stiftelsen Lantbruksforskning.  

Övriga deltagande partners är SLU – som projektleder – samt Lunds Universitet, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, RISE och Skeby gårdar. 

Läs mer: 
Odling av hållbar energi och ett stärkt svenskt jordbruk genom en ny oljegröda | Externwebben (slu.se)