Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2023-11-13

Pressmeddelande

Preem bland de första i Sverige att använda Microsoft 365 Copilot

Sveriges största drivmedelsföretag, Preem har som ett av endast 600 företag i världen, och ett tiotal i Sverige, blivit utvalda av Microsoft att delta i projektet Microsoft 365 Copilot Early Access Program.

- Preem genomgår den största omställningen i företagets historia, när vi nu ställer om hela vår verksamhet mot 2035. En viktig del i omställningen är vår digitala transformation, som är helt nödvändig för att vi ska vara konkurrenskraftiga och nå målen tid. Det känns därför fantastiskt roligt att Preem är en av de få företag som valts ut för detta initiativ. Att Microsoft valt Preem är ett tecken på att vår omställningsplan är ambitiös och trovärdig, säger Daniel Karlsson IT-chef på Preem.

- AI-utvecklingen som sker nu innebär nya möjligheter för hela samhället, där Microsoft 365 Copilot är en resurs som har potential att revolutionera vårt sätt att arbeta. För medarbetare frigör Copilot mer tid att fokusera på arbetsuppgifter som verkligen betyder något. Vi är glada över att Preem är tidiga ut att satsa på Copilot för att driva på sin omställning, säger Thomas Floberg, vice-vd och operativ chef på Microsoft Sverige.

För mer information kontakta:

Preems pressjour
press@preem.se
070-450 10 01

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast 2035 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel och vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har cirka 1 500 anställda varav 1 100 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2022 var Preems omsättning 161 miljarder SEK.