Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2023-12-20

Pressmeddelande

Ny historisk affär för Preem: Säljer egentillverkad HVO100 till Nederländerna

Sveriges största drivmedelsbolag, Preem, inledde för tio år sedan omställningen till en förnybar produktion. Nu står det klart att en historisk affär är genomförd. För första gången i bolagets historia har biodrivmedlet HVO100, tillverkat på raffinaderiet i Göteborg, sålts på export. En viktig milstolpe på resan mot klimatneutral värdekedja till 2035.

Preem genomför just nu den största omställningen i företagets historia. Genom att ställa om produktionen på raffinaderierna i Lysekil och Göteborg är planen att kunna producera 2,5 miljoner kubikmeter förnybart drivmedel till 2027, med en ytterligare fördubbling av kapaciteten till 2035. Det handlar i första hand om att fasa ut fossila bränslen och ersätta det med förnybart flygbränsle (SAF) och biodrivmedel anpassade för vägtransporter (HVO).

HVO100, som tillverkas på raffinaderiet i Göteborg, är en unik produkt med mycket goda köldegenskaper som passar väl för vinterklimatet i Norden och norra Europa. Den är dessutom baserad på restprodukter, fri från palmolja och PFAD. Intresset var därför stort när den första lasten av egentillverkad HVO100 skulle tas ut till marknaden för försäljning. Köparen av 9000 m3 HVO100 blev Shell i Nederländerna.

- Det känns fantastiskt att avsluta året med den här affären. Vi är stolta över att producera en unik produkt som väcker stort intresse, inte minst ute i Europa. Få konkurrenter kan erbjuda samma produktkvalitet, säger Eric Westerholm, Chef Trading.

Preems GHT-anläggning i Göteborg är sedan tidigare ISCC-certifierad som en ren HVO-anläggning vilket gör det möjligt att sälja HVO100 på en europeisk marknad. Preem har tidigare varit en stor HVO-importör, men i takt med att produktionen av förnybart bränsle ökar skapar det nya försäljningsmöjligheter.

- Efterfrågan på den här typen av produkter är stor ute i Europa. Det gör att den här försäljningen är symbolisk då vi går från att vara importör till exportör av HVO100. Det är en positiv omställning för Preem och en milstolpe på resan mot en klimatneutral värdekedja, säger Eric Westerholm.

FAKTA

HV0100 tillverkas på Preems GHT-anläggning i Göteborg. 
Produkten kvalificerar sig inom europisk standard EN15940 och råvarorna följer EU:s hållbarhetskrav (definierade i Förnybartdirektivet, Renewable Energy Directive, REDIII och Annex IX). Den är baserad på restprodukter, fri från palmolja och PFAD, och möter kriterierna för dubbelräkning.