Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2023-05-02

Pressmeddelande

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Preem Holding uppvisar en bra start på 2023. Preem levererar höga raffineringsmarginaler och överlag ett gott resultat under exceptionella marknadsförhållanden. Preems försäljning till den internationella marknaden tillsammans med en stark dollar var de främsta anledningarna till kvartalets resultat.

Finansiell utveckling, januari-mars 2023

 • Försäljningen för första kvartalet 2023 uppgick till 36 845 MSEK, jämfört med 36 831 MSEK för första kvartalet 2022.
   
 • Justerad EBITDA uppgick till 3 496 MSEK för första kvartalet 2023, jämfört med 2 305 MSEK för samma period föregående år.
   
 • Finansnetto uppgick till - 298 MSEK för perioden, jämfört med – 550 MSEK för första kvartalet 2022.
   
 • Nettoresultatet uppgick till 1 720 MSEK för första kvartalet 2023, jämfört med 3 728 MSEK för samma period 2022.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar i rörelsekapital, för första kvartalet 2023 uppgick till 2 736 MSEK, jämfört med 5 314 MSEK samma period 2022.
   
 • Total likviditet* uppgick till 15 778 MSEK den 31 mars 2023, jämfört med 8 909 MSEK den 31 mars 2022.

* Total likviditet - Kassa och kassaekvivalenter samt oanvända beviljade faciliteter.

- Det första kvartalet präglades av fortsatt osäkerhet på marknaden, med kraftiga prisförändringar, en stark dollar och generellt höga raffinaderimarginaler. Fortsatt hög efterfrågan på icke-ryska råvaror och raffinerade produkter bidrog till raffineringsmarginalerna, även om marginalerna minskade något jämfört med samma period ifjol, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.

- Preems huvudsakliga vinst under kvartalet kommer från Preems export till den internationella marknaden, där efterfrågan är hög på produkter med icke-ryskt ursprung, vilket Preem erbjuder. I dessa osäkra tider är det viktigt att företaget levererar ett positivt resultat, eftersom det är en förutsättning för fortsatta investeringar i Preems pågående förnybara omställning, säger Magnus Heimburg vidare.

- Vårt affärsområde Supply & Refining bidrog återigen starkt till vårt totala resultat. Det kan främst tillskrivas internationella raffineringsmarginaler, men även en stark amerikansk dollar, avslutar Magnus Heimburg.