Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2023-10-05

Pressmeddelande

Corral Petroleum Holdings AB utvärderar strategiska alternativ innefattande en potentiell försäljning av Preem Holding AB / Preem AB

Efter direktiv från Preems ägare, Schejk Mohammed Hussein Al Amoudi, offentliggör Corral Petroleum Holdings AB (“CPH”) att bolaget initierar en process som syftar till att utvärdera strategiska alternativ innefattande en potentiell försäljning av Preem Holding AB/Preem AB (”Preem eller ”Företaget”).

Preem, Sveriges största drivmedelsföretag och Skandinaviens största producent av avancerade förnybara drivmedel, genomför just nu den största omställningen i företagets historia. Ambitionen är att uppnå hög lönsamhet och en klimatneutral värdekedja till 2035, samtidigt som företaget fortsätter att leverera drivmedel till sina kunder – både i Sverige och utomlands.

Preem Holding AB har en stark finansiell position efter att under 2022 redovisat 161 miljarder kronor i försäljning och ett rörelseresultat på 14,8 miljarder kronor. Företaget fortsätter att leverera starka resultat under 2023 och hade per sista juni 2023 en total likviditet på 16 miljarder kronor och en nettoskuldsättningsgrad på 0,3x.

Preems ägare, Schejk Mohammed Hussein Al Amoudi, har gett styrelsen i CPH ("Styrelsen") direktiv att genomföra en process som syftar till att utvärdera strategiska alternativ innefattande en potentiell försäljning av aktier i företaget, vilken kan innefatta (men inte är begränsad till) en försäljning av 100 procent av aktierna i företaget. Styrelsen avser att genomföra en grundlig och tidsmässigt lämplig process som tar hänsyn till företagets intressenter, däribland intresset att stärka koncernens finansiella ställning som helhet och ägarens uttalade intresse av att förbereda för en ordnad succession inom familjen Al Amoudi. Processen kommer även att ta hänsyn till att Preem betraktas som kritisk infrastruktur i Sverige.[1]

Jason Milazzo, styrelseordförande i CPH, kommenterar: ”Ledningen är på god väg att genomföra den mest ambitiösa och kritiska planen i Preems historia. Företaget har som ambition att öka produktionskapaciteten av förnybara drivmedel betydligt under de kommande åren. Företaget har satt som mål att producera 5 miljoner m³ biodrivmedel och uppnå en klimatneutral värdekedja till år 2035. Detta skulle positionera företaget som en av de ledande producenterna av förnybara bränslen i Europa, ett ambitiöst mål och en industriell omställning som kräver ett långsiktigt perspektiv och orubbligt engagemang.”

[1] Preem AB/Preem Holdings AB regleras redan idag av Säkerhetsskyddslagen och en potentiell transaktion kommer att granskas enligt den svenska förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar (FDI), som träder i kraft den 1 december 2023.
 

För mer information om Preem, vänligen kontakta:
Preems pressjour
press@preem.se / ludwig.kollberg@preem.se
070-450 10 01 (endast mediakontakter)
 

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast 2035 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel och vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har cirka 1 500 anställda varav 1 100 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2022 var Preems omsättning 161 miljarder SEK.