Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2022-03-29

Pressmeddelande

Starkt resultat och ökad omsättning 2021

Preems års- och hållbarhetsredovisning 2021 är nu publicerad. Företaget uppvisar ett starkt resultat och ökad omsättning mot bakgrund av en stabil återhämtning på marknaden och en effektivare verksamhet. Hållbarhetsarbetet präglas av ett skärpt klimatmål, minskade produktutsläpp och förnybara satsningar.

– Det har varit ett händelserikt år, med både stora utmaningar och flera viktiga framgångar. I pandemins spår präglades årets första halva av stora osäkerheter. På höstkanten påbörjades dock återgången till det normala, med växande ekonomisk aktivitet och starkare efterfrågan på våra produkter, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.

Starkt resultat och stabil återhämtning på marknaden
Omsättningen ökade under 2021 till 89 592 MSEK, från 58 190 MSEK föregående år. Det operativa resultatet ökade till 5 007 MSEK, från -826 MSEK.

– Det starka resultatet kan dels förklaras av en stabil återhämtning på marknaden, men även av en väl genomförd organisationseffektivisering som minskat våra omkostnader. Vi står med detta väl rustade för att fortsätta omställningsarbetet och storsatsningen på förnybara drivmedel, fortsätter Magnus Heimburg.

Nytt klimatmål och minskade produktutsläpp

Under 2021 skärpte Preem sitt redan ambitiösa klimatmål med tio år. Redan år 2035 ska företaget ha en klimatneutral värdekedja - det tuffaste målet i branschen.

Samtidigt har Preem under året sålt förnybara volymer som minskat kundernas utsläpp med 3 037 kton koldioxid, jämfört helt fossila produkter. 2020 var siffran 2 665 kton koldioxid.

Satsningar som driver omställningen

Preem ser att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, och satsar därför stort på investeringar i den hållbara omställningen. Totalt investerades 281 MSEK under 2021 i ökad förnybar produktion och minskad klimatpåverkan. Några av satsningarna är:

  • Färdigställande av rörsystem för injektion av förnybar råvara i FCC (Fluid Catalytic Cracker) i Lysekil samt testkörning av förnybar råvara
  • Förbättringar av GHT (Green Hydro Treater) i Göteborg
  • Pågående projekt för ombyggnation av Synsat i Lysekil till en anläggning som ska klara att processa stora volymer förnybar råvara
  • Startat produktionen av förnybar bensin från pyrolysolja på Preems raffinaderi i Lysekil


Läs mer om Preems verksamhet och hållbarhetsarbete under 2021: https://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/
Läs även Preems årsredovisning: https://www.preem.se/finansiell_information