Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2022-03-08

Pressmeddelande

Preem överlämnar utsläppsrätter efter felrapportering

Preem har nu kompenserat för den felrapportering av utsläpp som företaget själva upptäckte under hösten. I dialog med Naturvårdsverket har Preem överlämnat utsläppsrätter motsvarande den mängd som underrapporterats. Överlämnandet skedde 8 mars. 

Det var under en frivillig internkontroll vid Preems raffinaderi i Lysekil som det upptäcktes ett fel i de beräkningar av koldioxidutsläpp som årligen rapporteras till Naturvårdsverket. Kontrollen visade att Preem vid fem tillfällen (2016–2021) rapporterat en lägre siffra än de faktiska utsläppen. 

Under hösten tog Preem självmant kontakt med Naturvårdsverket som uppmärksammades på felrapporteringens omfattning. Därefter har Preem arbetat tillsammans med myndigheten för att klargöra hur felet kunde uppstå och säkerställa att det inte är återkommande. 

Felet är nu tekniskt åtgärdat, och Preem har överlämnat utsläppsrätter motsvarande den mängd utsläpp som underrapporterats. Överlämnandet genomfördes 8 mars, och uppgick till 676 772 stycken utsläppsrätter. 

”Vi agerade så snart vi upptäckte felet. Vi har nu genomfört nödvändiga kontroller för att försäkra oss och Naturvårdsverket att felet inte uppstår igen. Parallellt har vi tillsatt en intern utredning för att se över våra rutiner. Sista steget har handlat om att överlämna utsläppsrätter motsvarande den mängd vi felrapporterat. Det har vi nu gjort”, säger Malin Hallin, chef för Säkerhet, Hälsa och Miljö. 

Orsaken till den felaktiga rapporteringen var en felprogrammering i en databas som mäter kolhalterna i använt bränsle i raffinaderiprocessen.