Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2022-06-15

Pressmeddelande

Preem lanserar ramverk för gröna obligationer

Preem lanserar ett ramverk som möjliggör för bolaget att emittera gröna obligationer. Syftet är att finansiera satsningar och projekt inom klimatomställning och hållbarhet.

Som ett led i strategin att ställa om till storskalig förnybar drivmedelsproduktion har Preem sett över bolagets kapitalstruktur. Detta har lett fram till ett ramverk för gröna obligationer och att bolaget samtidigt emitterar en grön obligation på marknaden.

– Preem är i färd med att genomföra den största omställningen i företagets historia med ett antal avgörande projekt vid våra raffinaderier. Det gröna ramverket utgör en naturlig del i Preems hållbarhetsarbete och är ett viktigt stöd i vårt omställningsarbete för att uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2035, säger Magnus Heimburg, vd för Preem.

Ramverket för grön finansiering har upprättats i enlighet med International Capital Market Association 2021 Green Bond Principles, Loan Market Association 2021 Green Loan Principles och genomgått en oberoende extern granskning av Cicero Shades of Green.

Likviden från gröna obligationer och lån utfärdade under ramverket kommer att användas för att finansiera projekt, förnybara råvaror och tillgångar som har utvärderats och valts av Preem Green Financing Committee i enlighet med det gröna ramverket.