Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2022-02-09

Pressmeddelande

Preem köper depå i Norrköping för mellanlagring av förnybara råvaror

Som ett led i Preems affärsstrategi att ställa om har Preem köpt en 120 000 m3 depå i Norrköping av Tekniska Verken i Linköping. Depån ska användas för storskalig mellanlagring av förnybara råvaror innan de tas till Preems raffinaderier för att raffineras till förnybara drivmedel.

- I och med Preems ambition att kraftigt öka produktionen av förnybara drivmedel ökar också behovet av förnybara råvaror. Depån i Norrköping blir en naturlig knytpunkt för att samla upp och mellanlagra dessa råvaror innan de kan fraktas till våra två raffinaderier, för att där processas till förnybara drivmedel, säger Andreas Hellborg, chef för Preems depåverksamhet på Preem.

Depån ligger mitt emellan två av Preems redan befintliga depåområden i Pamushamnen i Norrköping och ligger därför ypperligt placerad.

Förhoppningen är att depån ska vara fullt operativ till sommaren 2022. Depån kommer att lagra råtalldiesel från Preems delägda fabrik SunPine i Piteå, samt andra hållbara råvaror i form av oljor och fetter.