Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2022-11-10

Pressmeddelande

Preem går med i Power Circle

Preem går med i Power Circle som ett led i Preems satsning på laddinfrastruktur och att vara en ledande energileverantör längs vägarna i Sverige. Samarbetet innebär en möjlighet att accelerera omställningstakten i den infrastruktur som krävs för framtidens transporter.

Power Circle är en intresseorganisation för aktörer inom elkraftsbranschen och agerar för att synliggöra elens roll i en hållbar samhällsutveckling.

– Preem genomgår den största omställningen i företagets historia med målet om en klimatneutral värdekedja år 2035. Här är en storskalig utrullning av laddinfrastrukturen för elektriska fordonstransporter en del av lösningen. Vi ser samarbetet med Power Circle som ett bra samverkansforum med branschkollegor för att accelerera omställningstakten i den infrastruktur som krävs för framtidens transporter, säger Kristoffer Ahlén, Pris- & Produktchef på Preem.

En självklar del av Preems strategi och företagets förnybara omställning är att etablera laddning som en del av erbjudandet.

– Det är viktigt att tillgången till laddning inte blir en broms för omställningen nu när elektrifieringen av samhället och transportsektorn går väldigt snabbt. Publik laddning för både lätta och tunga fordon är en viktig förutsättning. Därför är jag glad att Preem tagit steget att inkorporera laddning i sin företagsstrategi. Jag ser fram emot samarbetet, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Preem satsar för närvarande på att bygga ut laddinfrastruktur för yrkestrafik och tung trafik utmed de svenska vägarna på flertalet strategiska platser, i samarbete med Recharge och med stöd från Energimyndigheten. Preem har även sedan tidigare ett avtal med Recharge om att installera supersnabbladdare på Preems bemannade tankstationer runt om i Sverige.


Power Circle ser en snabb och ändamålsenlig utbyggnad av laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon som en av de viktigaste nyckelfrågorna i omställningen till en fossilfri transportsektor.