Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2022-01-13

Pressmeddelande

Avtal med Lipsa säkrar tillgången till hållbara råvaror

Preem fördjupar samarbetet med raffinaderiföretaget Lipsa. Avtalet innebär att Preem säkrar tillgången till hållbara råvaror som är viktiga för Preems omställning.

Spanska Lipsa är det största vegetabiliska oljeraffinaderiet i södra Europa och är marknadsledande inom förbehandling och bearbetning av oljor och fetter.

Lipsa kommer att bistå med förbehandlingskapacitet samt ansvara för råvaruinköp av hållbara råvaror som därefter kan raffineras till förnybara drivmedel vid Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil.

– Vi gläds åt att kunna fördjupa vårt samarbete med Lipsa, då tillgång till hållbara råvaror av hög kvalitet är en viktig del i vår omställning. Det här tar oss ännu ett steg närmare mot vårt mål att producera cirka 5 miljoner kubik förnybara drivmedel till 2030 och att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast år 2035, säger Eric Westerholm, ansvarig för Planering och optimering på Preem.

Leverans från Lipsa börjar ske under 2023 och förväntas nå full volym från 2024.

Preem skärpte nyligen sitt klimatmål med tio år och senast 2035 ska företaget uppnå klimatneutralitet utmed hela värdekedjan. Får att nå klimatmålet är det avgörande att Preem har tillgång till stora volymer av hållbara råvaror som kan raffineras till förnybara drivmedel. Som ett led i Preems omställning ska produktionskapaciteten av förnybara drivmedel uppgå till minst 2,5 miljoner kubikmeter år 2026 och nå cirka fem miljoner kubikmeter till år 2030.