Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2021-06-21

Pressmeddelande

Premiär för förnybar bensin på Preems raffinaderi i Lysekil

De första testerna för att tillverka förnybar bensin av sågspån har precis genomförts på Preems raffinaderi i Lysekil. Nu påbörjas nästa steg där 50 000 ton pyrolysolja ska processas på anläggningen. Den förnybara råvaran ska levereras från det svenska företaget Pyrocell.

Nu har omfattande tester påbörjats i Lysekil på den katalytiska krackern, en av raffinaderiets största anläggningar, som i första hand tillverkar bensin.

Testet består av två delar, först en kortare omgång med 300 ton pyrolysolja, och senare en längre provdrift som ska processa upp till 50 000 ton pyrolysolja under två år. Råvaran kommer att levereras från Pyrocells nya anläggning i Gävle. Pyrocell är ett samägt bolag mellan Preem och Setra. På anläggningen som ska stå klar under hösten kommer sågspån att förädlas till pyrolysolja. Oljan kommer därefter att vidareförädlas på Preems raffinaderi i Lysekil. Projektet har erhållit finansiering av Energimyndigheten.

– Restprodukter från våra svenska skogar har en unik potential som gör att Sverige på sikt skulle kunna bli självförsörjande på en allt större andel flytande förnybara drivmedel i stället för att importera 85 procent, som vi gör i dag.  Det här ett spännande steg i vårt arbete med att ta fram framtidens drivmedel, säger Peter Abrahamsson, chef Hållbar utveckling.

Vid årsskiftet 2021/2022 kommer det lagstadgade inblandningskravet av förnybart i bensin, den så kallade reduktionsplikten, att öka till 7,8 procent. Till 2030 ska koldioxidutsläppen från bensinen ha minskat med 28 procent.

– Det innebär att Preems produktion av förnybar bensin är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Vårt långsiktiga mål är att producera ca 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel 2030 vilket innebär att vi kan minska koldioxidutsläppen med 12,5 miljoner ton, motsvarande 20 procent av Sveriges totala utsläpp, avslutar Peter Abrahamsson.