Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2021-12-20

Pressmeddelande

Preem upplyser Naturvårdsverket om fel i utsläppsrapporteringen

Under en frivillig internkontroll vid raffinaderiet i Lysekil har Preem upptäckt ett fel i utsläppsrapporteringen till Naturvårdsverket. Felet är nu åtgärdat och Preem kommer att kompensera för utsläppen i den omfattning som krävs.

Det var under en frivillig internkontroll vid Preems raffinaderi i Lysekil som det upptäcktes ett fel i de beräkningar av koldioxidutsläpp som årligen rapporteras till Naturvårdsverket. Kontrollen visade att Preem vid fem tillfällen (2016-2020) rapporterat en lägre siffra än de faktiska utsläppen.

Preem har självmant initierat kontakt med Naturvårdsverket som upplystes om felrapporteringens omfattning. Felet har nu åtgärdats hos Preem, och interna åtgärder har vidtagits för att säkerställa att felet inte upprepas. Preem kommer att kompensera för felrapporteringen genom att överlämna utsläppsrätter i den omfattning som krävs.

- Vi agerade så snabbt vi upptäckte felet. Vi har nu vidtagit åtgärder som försäkrar oss och Naturvårdsverket att felet inte uppstår igen. I detta specifika fall handlar det om fel i en beräkningsmodell, säger Malin Hallin, chef för Säkerhet, Hälsa och Miljö.

Orsaken till den felaktiga rapporteringen var en felprogrammering i en databas som mäter kolhalterna i använt bränsle i raffinaderiprocessen. Preem har nu sett över programmeringen i databasen och har genom kontrollberäkningar säkerställt att programmeringen nu är korrekt.

Felrapporteringen motsvarar i genomsnitt 135 000 ton per år, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av koldioxidutsläppen längs Preems hela värdekedja.

Preem har i dialogen med Naturvårdsverket blivit informerade att myndigheten avser att skicka ärendet till Polismyndigheten för vidare utredning, i enlighet med verkets rutiner.