Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2021-06-01

Pressmeddelande

Preem och Microsoft bryter ny mark för datacenterbranschen

Microsoft har valt Preem som leverantör av drivmedel för reservgeneratorerna till sina svenska datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Reservgeneratorerna kommer drivas med Preem Evolution Diesel Plus, världens första Svanenmärkta diesel som ett steg i Microsofts arbete mot att bli koldioxidnegativa senast 2030.

Efter en omfattande upphandling har Microsoft valt Preem som leverantör. Utslagsgivande var att Preem Evolution Diesel Plus innehåller minst 50 procent förnybar råvara, vilket medför en nästan lika stor reducering av koldioxidutsläpp, jämfört med fossil standarddiesel. En annan avgörande faktor var Preems noggranna arbete med att upprätthålla hållbara värdekedjor för bolagets drivmedel.

– Diesel står visserligen för mindre än en procent av Microsofts totala utsläpp, men vi är övertygade om att det är viktigt att vi gör allt vi kan för att påskynda en övergång bort från traditionella fossila bränslen och hjälper till att skapa en ökad efterfrågan för mer hållbara drivmedel som innehåller förnybar råvara, säger Noelle Walsh, corporate vice president, cloud operations and innovation, Microsoft.

Bryter ny mark för molnindustrin

Generatorer vid datacenter används som reservelverk och har historiskt sett alltid använt sig av traditionell, fossilbaserad diesel. Det här är första gången en molntjänstleverantör avser att använda ett mer hållbart drivmedelsalternativ. Arbetet har skett genom nära samarbete med Microsoft och Caterpillar, leverantören av generatorerna vid de svenska anläggningarna.

Genom att satsa på Preem Evolution Diesel Plus i Microsofts svenska datacenter räknar bolaget med minst 45 procent lägre koldioxidutsläpp än i ett traditionellt datacenter.

– Preem vill vara en del av den hållbara omställningen och lägger idag stora resurser på att utveckla marknadens mest hållbara drivmedel. Vi är oerhört glada att Microsoft valt att samarbeta med oss i sin resa mot att bli koldioxidnegativa år 2030. Samarbetet med Microsoft och Caterpillar lovar gott inför framtiden, säger Christian Bjerdén, Chef Marknad och Försäljning, Preem.