Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2021-01-21

Pressmeddelande

Anläggning på Preemraff Göteborg ökar produktionen av förnybar diesel med 40 procent

Genom en ombyggnation av Preems anläggning Green Hydro Treater (GHT) i Göteborg ökar anläggningens produktionskapacitet av förnybar diesel med 40 procent. Och för första gången kan GHT-anläggningen producera 100 procent förnybart.

När GHT-anläggningen invigdes 2010 var anläggningen den största i sitt slag i Sverige, med en produktionskapacitet på 160 000 kubikmeter per år. Sedan dess har ett antal ombyggnationer genomförts i syfte att utöka den förnybara produktionen. Nu har ytterligare en ombyggnation genomförts som innebär att produktionskapaciteten ökar till 320 000 kubikmeter per år, vilket kan jämföras med 230 000 kubikmeter före ombyggnationen.

– Ombyggnationen innebär att Preem ökar den inhemska produktionen av biodrivmedel och bidrar vi till att skiftet från fossila drivmedel till förnybara kan fortsätta, säger Magnus Heimburg, VD på Preem.

– Sedan starten för tio år sedan har vi lärt oss oerhört mycket, kunskap som vi nu tar med oss de kommande åren när vi fortsätter den förnybara omställningen av våra raffinaderier, fortsätter Magnus Heimburg.

Fokus på förnybara drivmedel är en hörnsten i Preems affärsstrategi och ombyggnationen är ännu ett steg i företagets mål att producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel till år 2030.

– Genom att öka produktionen av förnybara drivmedel bidrar Preem till att Sverige når de uppsatta klimatmålen. Vårt mål att producera 5 miljoner kubikmeter 2030 innebär att vi kan minska koldioxidutsläppen med 12,5 miljoner ton, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp, avslutar Magnus Heimburg.Nu kan anläggningen hantera 100 procent förnybara råvaror. Produktionen bygger på en variation av hållbara förnybara råvaror, bland annat råtalldiesel från SunPine, restprodukter från livsmedelsindustrin och återvunnen frityrolja.