Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2020-10-23

Pressmeddelande

Startskott för storskalig omställning av Preemraff Lysekil

Nu börjar omställningen av Preemraff Lysekil. I en ny ändring av raffinaderiets miljötillstånd kommer Preem ansöka om att upprätta storskalig produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet, som beräknas minska klimatutsläppen med upp till 1,7 miljoner ton årligen.

Preem inleder nu ett nytt projekt för ombyggnation av raffinaderiet i Lysekil till att bli Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel.

I ett första steg planerar Preem att genomföra en ombyggnation av den existerande Synsat-anläggningen som idag producerar diesel av miljöklass 1[i].  Ombyggnationen av Synsat-anläggningen ska ge en ökning av Preems förnybara dieselproduktion med 650 000-950 000 kubikmeter årligen, vilket är hela två till tre gånger högre än dagens förnybara produktionskapacitet vid Preemraff i Göteborg.

– Preems högsta prioritet är att påbörja storskalig förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil och det är glädjande att vi nu ska ta det första, stora steget i raffinaderiets förnybara omställning, säger Magnus Heimburg, VD Preem.

Den utökade förnybara produktionen kommer att spela en central roll i att Sverige når de uppsatta klimatmålen. Ombyggnationen bedöms minska utsläppen i hela värdekedjan med mellan 1,2–1,7 miljoner ton koldioxid varje år, varav den största minskningen kommer att ske inom vägtrafiken.

När ombyggnationen är genomförd kommer anläggningen ha kapacitet att hantera upp till 40 procent förnybara råvaror, med ambitionen att på sikt nå högre nivåer.

Ombyggnationen kommer även innebära att motsvarande mängd fossil råvara fasas ut från Synsat-anläggningen.

– Fokus på förnybara drivmedel är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi. Projektet är en central del i Preems mål att, med bibehållen konkurrenskraft, bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag längs hela värdekedjan senast år 2045, avslutar Magnus Heimburg. En ansökan om ändring av befintligt miljötillstånd planeras att lämnas in innan årsskiftet. Investeringsbeslut planeras under sommaren 2021. Anläggningen planeras att vara i drift senast år 2024.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta Preems pressjour 070-450 10 01 eller besök press@preem.se.


[i] Dieselbränsle miljöklass 1, MK 1, är den huvudsakliga kvalitén hos det dieselbränsle som personbilar, arbetsmaskiner och lättare lastbilar använder i Sverige.