Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2020-06-15

Pressmeddelande

Preems verksamhet i Lysekil är tillåtlig enligt Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att den ansökta verksamheten vid Preems raffinaderi i Lysekil är tillåtlig. Preem ser beskedet som ett bra steg på vägen och ser fram emot en konstruktiv dialog under den fortsatta processen.

– Det är glädjande att domstolen gett ett positivt besked. Ett nytt miljötillstånd är avgörande för genomförandet av omställningen från fossil till förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil och är ett viktigt delsteg för att Preem ska uppnå klimatneutralitet till år 2045, säger Petter Holland, vd för Preem.

– Det är bra att processen nu kan fortsätta framåt. Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog under den fortsatta politiska processen, säger Petter Holland vidare.

Preems ansökan avser ett nytt miljötillstånd för raffinaderiet i Lysekil i syfte att påbörja omställningen från fossil verksamhet till förnybar, vilket nuvarande miljötillstånd inte tillåter. Ansökan omfattar även utveckling av raffinaderiets kapacitet att uppgradera tjockolja med hög svavelhalt till svavelfri bensin och diesel med lägre påverkan på miljön.  Den planerade anläggningen är även en viktig pusselbit i utfasningen av fossil råvara och i Preems mål att producera 5 miljoner kubikmeter förnybar bensin, diesel och flygbränsle till år 2030.