Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2020-11-25

Pressmeddelande

Preem varslar om uppsägning

Coronakrisen har lett till att efterfrågan på raffinerade produkter har minskat kraftigt och takten för återhämtningen i ekonomin förväntas vara låg en tid framöver. Preem har därför beslutat om att anpassa och effektivisera sin bemanning, och lägger ett varsel som omfattar 130 anställda. 

 – Inbromsningen i den globala ekonomin har haft en stor negativ påverkan på internationella industriföretag, och inte bara Preem känner av detta utan hela vår bransch, säger Magnus Heimburg, VD och koncernchef för Preem. Som en direkt konsekvens av utvecklingen i omvärlden och för att säkra en hållbar verksamhet över tid, har Preems ledning gjort bedömningen att ett varsel är nödvändigt. 

En övergripande organisationsöversyn har nyligen genomförts för hela Preem AB i Sverige. Resultatet av översynen innebär att Preem idag kommer att varsla 130 fast anställda om uppsägning, vilket motsvarar ungefär 10 procent av personalstyrkan. Antalet som varslas är en första uppskattning av hur många medarbetare som kan komma att beröras av arbetsbrist. 

– Varslet kommer inte att påverka vår produktionskapacitet. Och vi kommer även framöver säkerställa att vi har den bemanning som behövs för att upprätthålla verksamheten på ett driftsäkert sätt. Vi står även fast vid våra långsiktiga mål och strategin att genomföra omställningen till storskalig, förnybar produktion, fortsätter Magnus Heimburg.