Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2020-09-11

Pressmeddelande

Preem välkomnar långsiktiga nivåer för reduktionsplikten

Att regeringen och samarbetspartierna äntligen föreslår långsiktiga nivåer till 2030 är välkommet då det ger oss som drivmedelsproducent en förutsägbarhet i omställningen från fossil produktion till förnybar.

– Vi är mycket positiva till reduktionsplikten, och att regeringen och samarbetspartierna äntligen föreslår långsiktiga nivåer till 2030. Den ger oss som drivmedelsproducent en förutsägbarhet i omställningen från fossil produktion till förnybar, och med det bättre förutsättningar att investera i nödvändiga om- och utbyggnationer av raffinaderierna. Det säger Magnus Holm, chef för inköp och varuförsörjning på Preem.

– Reduktionsplikten är en nödvändighet för att nå de uppsatta klimatmålen, och det är viktigt att politiken nu ger tydliga signaler att efterfrågan på biodrivmedel kommer att öka framöver. Preem har mycket omfattande planer på att öka produktionen av biodrivmedel och har länge efterfrågat en ambitiös reduktionsplikt med höga krav, som regeringen och samarbetspartierna nu föreslår.

Det här beslutet innebär att Preem kan stå fast målet att öka produktionen av biodrivmedel till fem miljoner kubikmeter senast år 2030, vilket är cirka tjugo gånger högre än dagens produktion och skulle göra Sverige självförsörjande.

– Det är uppenbart att regeringen lyssnat på drivmedelsproducenternas ambitioner att öka produktionen av biodrivmedel då de nivåer som föreslås är i linje med detta. Nu är det också viktigt att politiken tar ett helhetsgrepp och värnar drivmedelsindustrin, så att vi kan stå stadigt i den växande internationella konkurrensen, och genomföra de nödvändiga investeringar som krävs.