Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2020-03-06

Pressmeddelande

Preem först i Sverige med ursprungsinformation på diesel och bensin

Idag är det inte lagkrav på drivmedelsföretag att deklarera råvaruinnehåll och ursprung i diesel och bensin. I väntan på nya riktlinjer från Energimyndigheten har Preem tagit beslutet att gå före, och offentliggör nu information om de förnybara drivmedlens råvaror och ursprung som från och med idag finns tillgänglig på Preems hemsida.

Preems vision är att leda omställningen till ett hållbart samhälle. En central del i den hållbara omställningen är att successivt byta ut råvarorna i de produkter som produceras och säljs – från råolja till förnybara alternativ, och Preem lägger stora resurser på att hitta så hållbara, förnybara råvaror som möjlig.

- Det är viktigt att förnybara råvaror både bidrar till utsläppsminskningar som hindrar klimatförändringarna, samtidigt som den lokala miljöpåverkan minimeras och den sociala hållbarheten värnas, säger Jens Bruno, chef hållbarhetsutveckling på Preem.

Idag är kunskapsnivån kring innehållet i förnybar bensin och diesel låg, och det finns inga tydliga riktlinjer för hur drivmedelsföretagen ska deklarera innehållet i produkterna. Preem har därför tagit beslutet att gå före, och offentliggör nu information om drivmedlens råvaror och ursprung, som nu finns lättillgängligt på företagets hemsida.

- Ökad transparens är en central del i vår syn på hållbarhet. Det bygger kunskap och trovärdighet för vår verksamhet, samtidigt som vi ger våra kunder en möjlighet att göra medvetna val som gör skillnad. Vi vill att kunder ska känna sig trygga i att en tankning på Preem är det mest hållbara alternativet, säger Jens Bruno.

Länk till hemsidan: https://www.preem.se/hallbara-ravaror


För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01, press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 70 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.