Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-11-20

Pressmeddelande

Stort stöd för förnybart i flyget

I februari 2019 presenterades den statliga utredningen Biojet för flyget. Huvudförslaget i utredningen är en reduktionsplikt för flyget som syftar till att öka inblandningen av förnybara bränslen i flygmotorer. Remissförfarandet är nu avslutat, och utredningen får stort stöd. Hela 8 av 10 remissinstanser är positiva till de nya reglerna.

Remissperioden pågick fram till i mitten av september, där 97 remissinstanser lämnade in remissvar. Under ett seminarium i riksdagen 20 november presenterades remissinstansernas ställningstaganden, och en stor majoritet vill se en reduktionsplikt för flyget. Hela 8 av 10 remissinstanser är positiva till förslaget, medan endast ett fåtal, cirka 5 procent, är negativa.

Bland de positiva remissinstanserna återfinns tunga remissinstanser som statliga expertmyndigheterna Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Även intresseorganisationer som Världsnaturfonden WWF, 2030-sekretariatet och Svenskt Näringsliv är positiva.

Svenska Flygbranschen, en del av Transportföretagen, ställer sig positiva och lyfter bland annat att utredningens förslag ger långsiktiga spelregler, något branschen efterfrågat länge:

- Det är viktigt att vi nu får konkreta styrmedel som leder till ett mer hållbart flyg. Biobränsle som minskar flygets klimatpåverkan är en viktig pusselbit i flygbranschens omställning för att nå klimatmålen. Därför ställer vi oss positiva till en reduktionsplikt, säger Fredrik Kämpfe, Transportföretagen, branschchef flyg.

Flygbolaget SAS, som har högt uppsatta klimatmål, ser införandet av en väl avvägd reduktionsplikt som en möjliggörare för att bidra till att påskynda omställningen från fossila bränslen till förnybara:

- Vi är positiva till väl avvägda ekonomiska styrmedel för att accelerera omställningen till lägre klimatpåverkan. En väl konstruerad reduktionsplikt har potential att bidra till att öka utbudet av certifierade hållbara flygbränslen, dels för att uppfylla de åtaganden som en reduktionsplikt föreskriver, dels våra egna ambitioner, säger Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.

För att möjliggöra ökad inblandning av förnybart flygbränsle krävs att produktionen av biobränsle ökar. Ett företag som satsar på att öka produktionen är drivmedelsproducenten Preem, som också är positiva till utredningsförslaget:

- Ökad efterfrågan på förnybara drivmedel är helt avgörande för en hållbar omställning av transportsektorn. En succesivt upptrappande reduktionsplikt är ett utmärkt styrmedel för oss drivmedelsproducenter. Utredningen visar tydligt hur efterfrågan kommer att se ut framöver, vilket ger oss goda möjligheter att ställa om produktionen utifrån detta, säger Sören Eriksson, affärsutvecklare och flygbränsleexpert på Preem.