Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-11-26

Pressmeddelande

Shell stöttar norskt biomassaprojekt

Norska Biozin Holding, där Preem är delägare, har ingått ett avtal med Shell om ekonomiskt stöd i det pågående arbetet med att utveckla och bygga en fullskalig anläggning för bioråolja i Jordøya i Åmli kommun, Norge.

Shells ekonomiska bidrag ska stödja aktiviteter relaterade till förstudien för projektet.

– Preem välkomnar Shells bidrag och engagemang i Biozin Holdings projekt i Åmli. Deras engagemang består av ett viktigt ekonomiskt bidrag, men också i form av deras iH2-teknologi, säger Mattias Backmark, chef Affärsutveckling på Preem.

Produktionsanläggningen i Åmli ska konvertera råvaror från skogar, till exempel skogsrester och biprodukter från sågverk till en avancerad andra generationens bioolja; Biozin®.Den planerade produktionsanläggningen uppskattas producera cirka 120 000 kubikmeter biozin® per år, som kan raffineras på Preemraff Lysekil eller Göteborg till förnybart innehåll i drivmedel. Den planerade produktionsanläggningen i Jordøya beräknas vara i drift år 2022.

- Vi är mycket nöjda med det här avtalet som ger oss ett viktigt bidrag i arbetet mot en fullskalig produktionsanläggning för bioråolja, säger Thomas Skadal, VD för Biozin Holding.

För mer information, kontakta:

Mattias Backmark, chef Affärsutveckling Preem, +46 73 633 61 80
Thomas Skadal, Administrerende direktør Biozin Holding AS, +47 905 08 216
Preems presstelefon, +46 70 450 10 01


BIOZIN HOLDING AS är ett norskt bolag som ägs av Bergene Holm AS och Preem. Biozin Holding AS bildades för att producera förnybara bränslen från norska sågverk och skogsrester. Bolaget har identifierat potentiella platser för ytterligare produktionsanläggningar för biozin® i flera kommuner i sydöstra Norge. Webbplats: www.biozin.no

Bergene Holm AS är Norges näst största tillverkningsföretag med 430 anställda och en omsättning på cirka 1,5 miljarder kronor. Bergene Holm AS har 7 fabriker och andra företag i södra Norge och har över 70 års erfarenhet av den norska träindustrin.

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.